Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Training course
Target groups: Health Workers,Caregivers
country Where It Took Place: Romania
Name of compiler: Curs online cu suport virtual didactic pentru profesionistii din domeniul ingrijirii medicale la domiciliu
name of institution: CECMA
role: Formator
language Of The Description: Romanian
title: Curs online cu suport virtual didactic pentru profesionistii din domeniul ingrijirii medicale la domiciliu
description Of The Best Practice:
Proiectul COACH BOT a avut ca scop crearea şi testarea unei metodologii de e-learning inovatoare în educaţia adulţilor care combină Tehnologia Agentului Conversaţional (chatterbot or chatbot) împreună cu o metodă de învăţare modulară creată ad hoc.

În consecinţă, metodologia proiectului combină metoda de e-learning modulară creată în mod corespunzător conform nevoilor lucrătorilor adulţi împreună cu interfaţă individ-calculator (chatbot) pentru a îmbunătăţii eficacitate e-learning-ului.

A fost dezvoltat un mediu e-learning de colaborare care permite utilizatorilor comunicarea şi interacţionarea cu un chatbot, denumit “Antrenor Virtual” printr-o interfaţă umană .

Cursurile electronice pilot au fost create şi livrate adresându-se profesioniştilor de îngrijire la domiciliu, cum ar fi personalul medical, asistentele, îngrijitori şi medici, care constituie grupul ţintă direct al proiectului.

Inovaţia principală a proiectului COACH BOT o reprezintă “Antrenorul Virtual”. Susţine participanţii “individuali” pe parcursul cursului electronic modular asigurându-le diverse tipuri de servicii. “Antrenorul Virtual” acţionează asemenea profesorului personal, un antrenor şi coleg asistent care asigură cursanţilor:

- orientarea şi crearea unei metode de formare personalizate
- informaţie aprofundată
- evaluarea şi sugerarea conţinuturilor lecţiilor
- ajutorul şi suportul tehnic
- studiile de caz şi interpretarea de roluri

Metodologia COACH BOT include de asemenea un curriculum al cursului electronic dezvoltat ad-hoc conform unei abordări personalizate. Această abordare permite cursanţilor să beneficieze de o metodă de formare bazată pe nevoile specifice ale cursanţilor. Având în vedere că fiecare cursant îşi are propriile nevoi de muncă specifice, cunoştinţe şi cerinţe de calificare, cursanţii au posibilitatea de a-şi crea propriul program de instruire. De exemplu, un cursant poate alege să se focalizeze pe anumite subiecte în timp ce evită alte sau abia studiază numai informaţiile de bază. “Instructorul Virtual” intervievează şi discută cu cursanţii pentru a crea un profil al studentului care poate să îi ajute la selectarea modulelor de curs utile care vor constitui propriile metode de formare personale.

Acest proiect se bazează pe tehnologia agentului de conversaţie. Motorul agentului conversaţional a fost creat prin tehnologia sursei deschise AIML (Artificial Intelligence Mark-up Language), standardul XML utilizat pentru creare de chatbots. Cu scopul de interfaţa chatbot a sistemului de învăţare şi indivizii, un interpret AIML cu sursă deschisă a fost utilizat şi modificat pentru a gestiona diversele date şi algoritm.
Results:
Cursul electronic « Consolidarea competenţelor profesioniştilor pentru îngrijirea la domiciliu” a avut la bază metodologia e-learning care permite fiecărui cursant să construiască o metodă de învăţare personalizată. E-learning-ul poate oferi personalului medical oportunitatea de a-si dezvolta motivaţia internă, precum şi de a-si dezvolta abilităţile de învăţare individuală care va contribui la stabilirea unui obicei permanent de învăţare. Pe de altă parte, în special în rândul personalului medical, există o reticenţă faţă de Internet şi e-learning si este dificil sa reuşeşti să le menţii motivaţia de a-şi îmbunăţăţi competenţele. Metodologia COACH BOT a fost concepută luând în calcul următoarele aspecte: - Să fie prietenoasă şi atractivă -Să fie uşor de folosit - Sa menţină un nivel înalt de motivaţie - Să folosească cât mai multe elemente pictoriale - Necesitatea de a se axa pe diferite aspecte ale cursanţilor - Libertate şi flexibilitate pentru cursanţi - Să fie uşor de învăţat cum se stabileşte - Să fie uşor de adaptat la propriul ritm de învăţare al cursanţilor  Metoda de învăţare personalizată a fiecărui student constă în anumite subiecte selectate din lista de module din curriculum cursului, în baza nevoilor specifice fiecărui student. Curriculum de curs complet include 15 module divizate în 4 arii principale după cum urmează:  A) Aspecte medicale : Modulul A1 Susţinerea Indivizilor pentru a accesa şi participa la activităţile recreaţionale ; Modulul A2 Susţinerea indivizilor din viaţa de zi cu zi.  B) Aspectele psihologice : Modulul B3 Comunicarea cu persoanele în vârstă ; Modulul B4 Comunicarea cu pacienţii aflaţi pe patul de moarte şi cu familiile acestora ; Modulul B5 Comunicarea cu pacienţii care prezintă dizabilităţi de auz ; Modulul B6 Comunicarea cu pacienţii cu probleme de vedere ; Modulul B7 Relaţia cu familia pacientului ; Modulul B8 Stabilire unei relaţii de ajutor.  C) Legile sănătăţii naţionale / UE : Modulul C9 Introducere în legislaţia UE a statului îngrijitorului la domiciliu; Modulul C10 Introducere în legislaţia Marii Britanii a statului îngrijitorului la domiciliu, Modulul C10 Introducere în legislaţia SI a statului îngrijitorului la domiciliu.  D) Aspectele etice / sociale : Modulul D12 Asistenta : aspectele etice şi codul profesional ; Modulul D13 Diferenţele culturale din relaţiile de ajutor ; D14 Codul profesional al îngrijitorilor sociali ; D15 Auto instruirea şi continuarea procesului de învăţare. Mai multe informaţii la www.coachbot.eu
Quality indicators:
Use of strategies to collect narrative descriptions
Comment:
In cadrul proiectului Coach bot, mai multe mijloace de colectare a descrierilor narative au fost folosite precum focus grupuri înaintea cursului pentru a analiza nevoile grupului țintă. Apoi o întâlnire față în față a prilejuit colectarea de informații legate de muncă realizată de către cei din grupul țintă.
De asemenea, pe tot parcursul implementării cursului, descrieri narative au fost adunate și folosite pentru a oferi feedback cursului. De aceea, aceasta bună practică folosește acest indicator de calitate deoarece s-au folosit multe metode de colectare a descrierilor narative: focus grupuri, întâlniri, forum online.
Evaluation:
Strategia şi procesul de evaluare s-a bazat pe presupunerea că ar trebuie să acopere toate aspectele reprezentative ale „procesului” si „conţinutului/produsului”. Procesul de evaluare s-a axat aţât pe aspecte calitative cât şi cantitative ale proiectului şi a monitorizat şi evaluat ambele procese.
Principalele produse legate de procesul de calitate şi evaluare realizate în cadrul proiectului au fost: planul de evaluare şi calitate, check-list-uri şi chestionare de evaluare, indicatori de evaluare şi rapoarte de evaluare.
Procesul de evaluare a inclus evaluarea rezultatelor proiectului în funcţie de activităţi şi repere cheie, evaluarea eficienţei managementului de proiect, a eficienţei metodologiei COACH-BOT si a agentului virtual, viitoare implementări şi transferabilitate.

Pentru a realiza evaluarea metodologiei COACH BOT au fost realizate două chestionare, atât pentru grupul de control cât şi pentru grupul de experimentare:
• chestionar de asteptari – la începutul cursului
• chestionar de evaluare a satisfacţiei – după terminarea cursului.

Alegerea de a realiza două sesiuni de e-learning ale cursului s-a dovedit a avea o valoare adăugată fundamentală pentru proiect datorită comparaţiei dintre cele două grupe, deoarece s-au putut obţine date valoroase pentru analizarea rolului „Antrenorului virtual” în cadrul cursului de e-learning.

Au fost realizate două versiuni ale chestionarului pentru cele două grupuri de cursanţi:
• Grupul de control: ambele chestionare au inclus întrebări legate de platforma de e-learning şi continutul cursului.
• Grupul experimental: ambele chestionare au inclus aceleaşi întrebări din chestionarul pentru grupul de control (legate de platforma de e-learning şi conţinut), dar au inclus si o secţiune adiţională legată de aplicarea Antrenorului Virtual.
Chestionarele au fost de tip întrebare cu mai multe variante de răspuns.
Astfel, a fost posibil să se colecteze diferitele aşteptări ale cursanţilor înainte de participarea la curs, precum şi nivelul de satisfacţie legat de continutul cursului, structura şi suportul virtual. Rezultatele au fost comparate cu aşteptările iniţiale cu scopul de a evalua percepţiile şi nivelele de satisfacţie.

back to the list