Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Training course
Target groups: Caregivers,Patients
country Where It Took Place: Romania
Name of compiler: Gabriel Săulescu
name of institution: CECMA
role: Cercetător
language Of The Description: Romanian
title: Ghidare în vederea consilierii şi formării pentru părinţile şi rudele persoanelor cu deficienţe de vedere
description Of The Best Practice:
DESCRIEREA CELEI MAI BUNE PRACTICI


Uniunea Europeană are o populație de circa 450 de milioane de locuitori. Se estimează că procentul celor cu deficiențe de vedere variază de la mai puțin de 1% din populație la aproximativ 7% pentru persoanele în vârstă. Cifrele exacte pentru astfel de afecţiuni sunt dificil de cuantificat deoarece foarte mulți oameni cu deficienţe de vedere nu se înregistrează ca atare la autoritățile competente. Departamentul Regatului Unit al Statisticilor în Educație indică faptul că elevii înregistraţi cu deficiențe de vedere sunt de ordinul a 1,2% din populația școlară.
Este cunoscut faptul că odată cu îmbătrânirea populației procentul celor cu deficienţe de vedere creşte destul de semnificativ pentru grupa de vârstă 55 +.
Pentru scopul acestui proiect se estimează că o cifră globală de 2% din populație ar fi o medie rezonabilă. Prin urmare, este rezonabil să se estimeze că aproximativ 9 milioane de cetățeni UE sunt orbi sau parțial deficienţi de vedere.
Chiar şi permiţând variații demografice, acest lucru ar indica faptul că în jur de 100.000 de cetățeni în fiecare an se nasc cu deficienţe de vedere sau le dezvoltă pe parcurs.
În cazul în care acest proiect a fost dezvoltat la un astfel de nivel de a fi capabil de a ajuta doar 10% din acest eşantion, proiectul are potențialul pe termen lung pentru a oferi ajutor, îndrumare și sprijin pentru aproximativ 10.000 de oameni in fiecare an.
Scopul proiectului a fost de a dezvolta un program de formare şi de sprijin, care să ofere îndrumare, consiliere și formare profesională pentru persoane care de multe ori trebuie să se descurce pe cont propriu în faţa unei situaţii noi – aceea de a fi îngrijitor al unei persoane care şi-a pierdut vederea.
Prin această structură, proiectul a avut ca scop oferirea noilor îngrijitori tot ajutorul şi ghidarea necesare pentru a şti cum să se adapteze problemelor imediate şi cum să planifice în avans pentru a oferi cel mai bun sprijin posibil şi oportunităţi ale modului de viaţă partenerilor sau rudelor acestora.
Proiectul a încercat să adreseze toate aspectele practice pe care grupul ţintă trebuie să le cunoască atât pentru nevoile practice pe termen scurt sau lung, precum şi reducerea impactului aspectelor psihologice atât printr-un curs rezidenţial care oferă contact cu experţii în vederea reabilitării precum şi un forum grup în vederea auto susţinerii pe termen lung.
Results:
REZULTATE • Program de formare mini-rezidenţial. Curs minirezidenţial (3 zile) de conştientizare pentru grupul ţintă. Acest produs a fost disponibil pentru noii îngrijitori ai persoanelor cu deficienţe de vedere şi a fost realizat în fiecare ţară parteneră cu scopul de a testa şi evalua materialele şi cel mai important, de a obţine feedback daca acest curs răspunde sau nu nevoilor reale ale grupului ţintă. Scopul pentru utilizatorii finali a fost acela ca ei să fie mai bine informați cu privire la problemele fizice și psihologice care le afectează ruda dau partenerul care se află în această situație. Ei au învăţat ce să facă în continuare și unde să găsească ajutor și sprijin. De asemenea, ei au învăţat despre tehnologia de asistență și modul în care aceasta poate ajuta partenerul sau o rudă să recâştige cât mai multe din abilitățile de viață pierdute. Cursurile au fost derulate asemănător unor unităţi rezidenţiale de mici dimensiuni de către partenerii din proiect, structura şi conţinutul fiind imediat transferabile unor alte state UE. Cursurile : Manualul de formare 1 – Aspectele Fizice ale Insuficienţei Vizuale Manualul de formare 2 – Aspectele psihologice pentru îngrijitorii persoanelor cu insuficienţe vizuale Manualul de formare 3 – Consiliere. Orientare şi Formare Manualul de formare 4 – Tehnologie de Asistenţă Manualul de formare 5 – Deprinderi de Viaţă şi Motivare Programul de învăţare a oferit grupului ţintă informaţiile ştiinţifice necesare, le-a dezvoltat abilităţile de îngrijitor, i-a informat cu privire la diferite tipuri de ajutor şi asistenţă, sprijind împărtăşirea de bune practici şi schimbul de informaţii prin intermediul formului online şi a contribuit la crearea unei reţele de persoane cu interese comune. • Un website cu sfaturi, materiale şi posibilitatea de relaţionare cu alte persoane în aceeaşi situaţie. Site-ul a avut rolul de a complementa cursurile şi de a oferi materiale de referinţă, sfaturi şi ghidare. Forumul a funcţionat la nivelul fiecărei ţări permiţându-le participanţilor să comunice cu alte persoane în situaţii similar. Zona parolată a site-ului a oferit access la rezultatele proiectului. Mai multe informaţii la http://www.gat4provip.eu
Quality indicators:
Use of methodologies in order to involve the citizens in the field of training and education health system
Comment:
COMENTARIU

Proiectul oferă suport rudelor și prietenilor celor care au deficiențe de vedere. Indicatorul de calitate selectat descrie motivul pentru care acest proiect este o buna practică. Participanții devin familiari cu termeni medicali prin intermediul cursurilor organizate cu scopul de a înțelege mai bine termenul de deficiență. Cetățenii prin înțelesul său larg incluzând și voluntari, au fost capabili să devină ingrijitori pentru cei cu deficiențe de vedere.
Evaluation:
EVALUARE

Inovaţia acestui proiect constă în programul rezidenţial de mici dimensiuni de 3 zile, în stransă legătură cu website-ul proiectului şi forumul online pentru schimbul de experienţe al îngrijitorilor. Când aceste trei elemente interferează devin inovatoare în concepţia, conţinutul şi sprijinul continuu al acestora. .
Programul intercalat a oferit grupului ţintă informaţii în vederea învăţării, le-a îmbunătăţit abilităţile de îngrijitori, i-a informat cu privire la o gamă largă a ariilor practice de ajutor şi asistenţă definite anterior, susţinerea împărtăşirii bunelor practici şi schimbul de informaţii prin intermediul forumurilor online, şi ajutarea la crearea unei reţele de indivizi care împărtăşesc un interes comun.
Calitatea proiectului a fost evaluată în ceea ce privește eficacitatea și eficiența practicilor de lucru, precum și impactul asupra grupurilor-țintă.
Observații grupului țintă (utilizatori finali și beneficiari) au fost colectate de către partenerii la cererea evaluatorului intern în diferite etape în implementarea proiectului utilizând formularele prevăzute. Procesul de evaluare a variat în profunzime și abordare în funcție de rezultatele evaluate.

Evaluarea a fost realizată atât la nivelul grupului ţintă cât şi a beneficiarilor direcţi, cu ajutorul trainerilor şi al familiilor acestora.
În acest sens au fost realizate chestionare separate pentru cele doua grupuri ţintă.
Evaluarea a fost realizată atât cantitativ cât şi calitativ, urmărindu-se atât atingerea unui numar cât mai mare de beneficiari, cât şi gradul de mulţumire a acestora în ceea ce priveşte conţinutul broşurilor realizate.
Fiecare persoană chestionată a putut consulta anterior brosurile pentru a-şi exprima părerea în legatură cu ele, iar pentru cei care nu au putut să le consulte anterior, le-a fost prezentat în cadrul programului de training conţinutul acestora, precum şi alte materiale de diseminare.

Broşurile au fost bine appreciate în Romania, cu atât mai mult cu cât rudele persoanelor din grupul ţintă nu au acces la informaţii care să le ajute să înţeleagă mai bine cum pot ajuta în mod eficient rudele lor.

back to the list