Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Real case
Target groups: Health Workers,Caregivers,Patients
country Where It Took Place: Romania
Name of compiler: Gabriel Săulescu
name of institution: CECMA
role: Cercetător
language Of The Description: Romanian
title: Proiectul serviciilor de îngrijire la domiciliu de Fundaţia Crucea Albă – Galbenă
description Of The Best Practice:
DESCRIEREA CELEI MAI BUNE PRACTICI
Fundaţia Crucea Galbenă din România şi-a început activitatea cu 15 ani în urmă și pentru primii 6 ani au lucrat alături de un grup de oameni extraordinari de la Crucea Alb Galbenă, Belgia.
O echipă de profesionişti a fost creată și au fondat sistemul de îngrijire la domiciliu la Fundaţia Crucea Alb Galbenă, precum și în sistemul de sănătate românesc.
Ei sunt pionierii acestui sistem și au fost primii care au primit autorizație de la Ministerul Sănătății, primii care urmează să fie acreditaţi de către Casa de Asigurări de Sănătate București (CASMB), precum și primii care urmează să fie acreditaţi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (OPSNAJ).
Ei au fost un exemplu bun pentru instituțiile responsabile de a gestiona serviciile de îngrijire la domiciliu și a celor care au dezvoltat aceste servicii în continuare. Au o echipă de 31de angajați 31, 22 de maşini, 11 proiecte finanțate de către diferite autorități și le oferă servicii medicale de îngrijire la aproximativ 700 de pacienti lunar. Munca lor este adesea apreciată de pacienti și a parteneri de finanțare. Au capacitatea de a răspunde la toate solicitările pacienților pentru servicii de îngrijire la domiciliu.
Serviciile de îngrijire la domiciliu au început în colaborare cu United Ways Romania în anul 2005 cu un total de 50 beneficiari şi a continuat în fiecare an până în prezent datorită rezultatelor favorabile înregistrate. Proiectul câştigat în 2007 a fost premiat pentru cel mai bun program al anului 2006 / 2007 în cadrul Civil Society Gala.
Proiectul are ca scop asigurarea unor servicii de sănătate complete pentru a se adresa persoanelor cu nevoi speciale, în special celor în vârstă, rezidenţilor dependenţi şi foarte dependenţi din Bucureşti.
Grupurile ţintă constau în 6 de persoane / lună, cu un nivel avansat de susţinere a nevoii (incapabili de a se deplasa şi / sau de a-şi satisface propriile nevoi). Majoritatea acestora sunt persoane în vârstă (54 persoane), altele nu pot fi internate în spital, sau nu pot fi spitalizate pentru o perioadă lungă. Aici întâlnim pacienţi aflaţi în faza finală a bolii cu cancer şi patologii care necesită îngrijire paliativă.
Results:
REZULTATE De îngrijiri medicale/paliative la domiciliu beneficiazǎ: 1. Pacienţii asiguraţi care beneficiază de recomandare medicală: - la externarea din spital - pacienţii cu afecţiuni oncologice şi neurologice, consultaţi de medicul specialist din ambulatoriul de specialitate, nefiind necesară internarea! 2. Cu plată, indiferent de patologie 3. Gratuit, pacienţi cu boli cronice, handicap, convalescenţă, boli fază terminală, prin proiecte sociale. Pacientul asigurat care a primit decizie de la Casa de Asigurări, are dreptul la îngrijiri medicale/paliative la domiciliu, 90 zile/an. La externarea din spital sau ambulatoriul de specialitate, pacientul trebuie să primească de la medicul specialist o recomandare tip de îngrijiri medicale la domiciliu care să conţină serviciile medicale, perioada şi ritmicitatea. Proiectul și-a propus creșterea confortului fizic și psihic al pacientului într-un mediu familiar lui şi asigurarea integrarii sociale; reducerea numǎrului de persoane care solicitǎ instituționalizarea în așezăminte medico – sociale sau în spitale; asigurarea mijloacelor necesare pentru recuperarea pacientului și accesibilizarea ambientului acestuia; acordarea de ingrijiri la domiciliul a pacienţilor cronici ( care nu mai fac obiectul internǎrii ȋn spital ) și a celor cu probleme sociale; recuperarea la domiciliu a pacienților cu mobilitate redusǎ și diminuarea stǎrii de dependențǎ a acestora. Rezultatele obținute ȋn urma proiectului au fost urmǎtoarele: - Peste 90% din pacienţii diabetici învaţă cum să se protejeze şi cum să îşi gestioneze medicamentaţia hypoglicemică şi modul în care trebuie să îşi regleze în mod responsabil dieta - Dobândirea cunoştinţelor şi a abilităţilor pentru auto-îngrijire pentru pacienţii care au familie - reducerea cu 100% a stresului în familie cauzat de îngrijirea pacientul aflat în faza terminală, prezenţa echipei în momentele critice - independenţa pentru monitorizarea parametrilor fiziologici şi a glucozei din sânge la pacienţii cu hipertensiune şi / sau diabetici - 20% din beneficiari primesc medicamentaţie - capacitatea de refacere într-o manieră activă şi educarea familiei în vederea alimentării artificiale. Alte rezultate: - Creşterea simţului de securitate; - Calitatea vieţii; - Reducerea spitalizărilor ; - Manifestarea independenţei în mediul beneficiar .
Quality indicators:
Use of strategies to collect narrative descriptions
Comment:
COMENTARIU

Succesul serviciilor de îngrijire la domiciliu din acest proiect este rezultatul feedback-ului primit de la pacienți și familiile lor. Acest proiect a fost selectat ca și bună practică dat fiind faptul că folosește strategii precum întâlniri în mod regulat cu pacienții, familiile lor, doctori și îngrijitori pentru a discuta stadiul curent al bolii; tratamentele; efectul asupra pacienților, rata de recuperare a pacienților. De aceea, serviciile de îngrijire oferite satisfac nevoile pacienților.
De asemenea, pentru a–și îmbunătăți serviciile și să fie în conformitate cu nevoile pacienților, proiectul ia în considerare și părerile pacienților externi care ar fi interesați în aceste servicii.
Evaluation:
EVALUARE

Progamul a fost astfel conceput ȋncât sǎ ofere servicii de calitate pacienților.
Metodologia de lucru a Fundaţiei Crucea Alb Galbenă, lucrul ȋn echipă, provocările dar şi soluţiile găsite de membrii fundaţiei, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pacienţilor, într-un mod profesional, responsabil şi eficient au dus la rezultate notabile, in cadrul programului.
Ȋngrijirile paliative au ocupat un loc central în cadrul programului, iar problemele pacienţilor cu boli cronice au fost analizate şi au fost propuse soluţii pentru a răsunde cât mai adecvat nevoilor acestei categorii de pacienţi.
Serviciile oferite de program ajută la alăturarea pacienţilor şi a profesioniştilor în domeniul sănătăţii precum şi analiza nevoilor acestora determinând pacientul să se simtă asemenea unui actor activ. Familiile sunt de asemenea susţinute deoarece informaţia le este oferită pentru a ajuta şi susţine pacientul.
Implicarea și susținerea familiilor, atât motivațional cât și informațional, care la rândul lor sǎ poatǎ susține pacientul, este o practicǎ destul de puțin utilizatǎ in sistemul de sǎnǎtate românesc. Acestui aspect va trebui sǎ i se acorde mai multǎ importanțǎ pe viitor.
Efortul Fundaţiei Crucea Alb Galbenă de a introduce îngrijirile la domiciliu ca parte componentă a sistemului de sănătate românesc, în urmă cu 16 ani, a adus un imens beneficiu nu numai sistemului public de sănătate, dar şi pacienţilor.
Cetăţenii români nu îşi cunosc foarte bine drepturile şi obligaţiile, legate de sistemul de sǎnǎtate, iar personalul din instituţiile de sănătate nu e familiarizat cu gama de servicii existente pe piaţă. Personalul acestor instituţii nu poate, ȋn acese condiții, sǎ informeze adecvat pacienţii despre aceste servicii şi sǎ lase libertatea pacientului să aleagă serviciile cele mai adecvate patologiei de care suferă.
Din păcate, ȋn România nu se acordǎ ȋncǎ, importanța cuvenitǎ acestor corganizații car se ocupǎ de ȋngrijirea pacienților la domiciliu, orgnizațiile de profie fiind nevoite sǎ facǎ performanţă cu resurse financiare, umane şi logistice, foarte limitate. Multe dintre organizații se luptǎ sǎ identifice fondurilor necesare și se bazeazǎ mult pe voluntariat pentru a putea rămâne alături de pacienţii lor.

back to the list