Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Training on the field
Target groups: Health Workers,Caregivers,Patients,Policy Maker and Administrators
country Where It Took Place: Romania
Name of compiler: Constantin Musteaţă
name of institution: CECMA
role: Formator
language Of The Description: Romanian
title: Îngrijirea celor în vârstă
description Of The Best Practice:
DESCRIEREA CELEI MAI BUNE PRACTICI

Serviciul Public de Îngrijiri Social-Medicale şi Paleative la Domiciliu este o iniţiativă a Asociaţiei Sf. Damian din Iaşi concretizată în cadrul unui proiect local implementat în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Comunitară a Primăriei Municipiului Iaşi.
Misiunea Asociaţiei Sf. Damian este de a sluji, în spiritul filantropiei, pentru alinarea suferinţei semenilor afectaţi de boală şi sărăcie şi de a contribui la dezvoltarea persoanei şi comunităţilor umane prin combaterea marginalizării sociale, prin apărarea drepturilor omului şi prin protejarea mediului înconjurător.

Valorile Asociației sunt:
• Filantropie - având iubire faţă de oameni înţelegem să-i tratăm fără discriminare, cu dorinţa de a contribui la dezvoltarea lor în concordanţă cu idealurile şi valorile personale;
• Viaţă - înţelegem că viaţa este unică şi de aceea o vom apăra şi vom lucra la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru toţi oamenii;
• Durabilitate - tot ceea ce întreprindem facem cu responsabilitate, cu dragoste şi cu transparenţă pentru a asigura o dezvoltare durabilă şi efecte durabile ale activităţilor noastre.
Serviciile oferite
ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
I. Îngrijiri social-medicale la domiciliu
1. servicii de îngrijire personală;
2. servicii menajere şi gospodăreşti;
3. servicii de asistenţă socială;
4. servicii de îngrijire medicală;
5. servicii de recuperare (kinetoterapie).
II. Îngrijiri paleative la domiciliu
1. servicii de îngrijire personală;
2. servicii de îngrijire medicală;
3. servicii de asistenţă spirituală şi consiliere;
4. servicii de bereavement (sprijin pe perioada de doliu pentru partenerul
de viaţă / familie).

Proiectul a propus prevederea îngrijirii sociale şi paliative a bătrânilor la domiciliu, contribuind la:
- Dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliative şi a celor socio-medicale ajustate pentru pacienţii în vârstă şi bazate pe principiul egalităţii;
- Pentru a facilita accesul grupurilor vulnerabile ale celor în vârstă la serviciile de îngrijire socială;
- Dezvoltarea parteneriatului între instituţiile care pot oferi sprijin, inovare şi flexibilitate ale serviciilor specializate şi ale celor de îngrijire socială paliativă.

Mai multe informaţii la http://www.ingrijirevarstnici.ro
Results:
REZULTATE Parteriatul public-privat urmăreşte dezvoltarea sistemului local de asistenţă socială, prin crearea de servicii sociale adaptate nevoilor beneficiarilor şi care să contribuie în mod real la soluţionarea problemelor cu care aceştia se confruntă. Beneficiarii proiectului sunt: 1. vârstnicii imobilizaţi la pat sau la domiciliu, lipsiţi de îngrijire; 2. vârstnicii lipsiţi de îngrijire, aflaţi în faza terminală a unei boli; 3. vârstnicii bolnavi, aflaţi în zone lipsite de accesul la servicii social-medicale pentru care privarea de îngrijire duce la agravarea stării de sănătate. Având în vedere caracterul social al serviciilor, acestea sunt acordate vârstnicilor care se află în situaţiile de mai sus şi care sunt afectaţi de sărăcie. Standarde de sănătate pentru casă şi servicii: • Îngrijire socio-medicală la domiciliu • Îngrijire paliativă la domiciliu Beneficiarilor proiectului li se acordă servicii de îngrijire medicală (consultații medicale, prevenire și tratare escare, administrare tratamente, injecții, perfuzii, pansamente, clismă, montare sondă vezicală, recoltare probe biologice, electrocardiograme, testare glicemie, măsurare tensiune arterială, monitorizare stare de sănătate etc.), servicii de kinetoterapie, servicii de îngrijire personală (igienă corporală, schimbarea scutecului, hrănire, comunicare, deplasare în interior etc.), servicii menajere şi gospodăreşti (activități de menaj, schimbare haine și lenjerie pat, spălare haine, efectuare cumpărături, plata facturilor etc.) și servicii de asistență socială (evaluarea socialmedicală, consiliere, informare asupra situațiilor de risc şi asupra drepturilor sociale, asigurarea legăturii cu alți furnizori de servicii sociale sau medicale, după caz). Acordarea îngrijirilor se face în urma realizării evaluării social-medicale la domiciliul vârstnicului și îndeplinirii criteriilor de includere în proiect. Standarde de calitate: Serviciile oferite sunt în conformitate cu Standardele de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, aprobate prin O.M.M.S.S.F. nr. 246 / 2006. Finanţatori: În perioada 1 decembrie 2008 - 30 noiembrie 2009, îngrijirile oferite vârstnicilor sunt finanţate prin programul Phare 2006 Coeziune Economică şi Socială al Uniunii Europene (în proporţie de 88,62%) şi cofinanţate de Consiliul Local Iaşi (în proporţie de 11,38%).
Quality indicators:
Use of strategies to collect narrative descriptions
Comment:
COMENTARIU

Acest program are în vedere oferirea de suport pentru pacienții în stadii finale care au nevoie și un alt tip de suport precum sentimentul de apartenență. Toate serviciile sunt oferite conform nevoilor pacienților și familiilor. Grupuri suport sunt organizate în mod regulat cu scopul de a aduce împreună familia, prietenii, rudele și cunoștințele pentru a îl face pe pacient să simtă iubit. Aceste grupuri suport au reprezentat un mijloc bun de a primi feedback despre serviciile de îngrijire medicală pentru grupurile menționate mai sus.
De asemenea, îngrijitorii au devenit din ce în ce mai apropiați de pacienți deoarece aceștia îi ajută pe pacienți la treburile casnice astfel devenind apropiați și comunicarea realizându-se mai ușor.
Evaluation:
EVALUARE

Proiectul a rulat pe o perioadă de 2 ani, în care atât asistenţii medicali cât şi îngrijitorii au asistat pacienţii la domiciliu, oferindu-le sprijinul nu numai în ceea ce priveşte sănătatea. Ei le-au oferit totodatǎ suport la activităţile zilnice, cum ar fi: cumpărăturile, gătitul, etc. Aceasta a făcut ca îngrijitorii, doctorii și asistenții medicali să fie mai aproape de pacienţi și de familiile acestora.
Astfel impactul a putut fi mult mai bine vǎzut, personalul putând sǎ obținǎ feedback în ceea ce priveşte serviciile de sănătate, şi îmbunătăţirea acestora, conform nevoilor fiecărui pacient.
Oferirea de suport pentru pacienții în stadii finale este un serviciu relativ nou ȋn România, de care din pǎcate nu se pot bucura prea mulți pacienți, iar grupurile suport organizate în mod regulat, au avut scopul de a susține și de a apropia familia, prietenii, rudele și cunoștințele ȋn jurul pacientului, pentru a îl face pe acesta să simtă iubit.
Apropierea și sprijinul continuu al ȋngrijitorilor, chiar și la treburile casnice, a fǎcut sǎ creascǎ ȋncrederea pacienților, dar și apropierea și comunicarea, ȋn aceste condiții putând fi apreciate mult mai bine nevoile individuale ale pacienților.

Testimoniale:
C.C., 87 de ani – Iaşi
"Sunt singură de 30 de ani, nu am copii iar singurătatea e cea mai gravă "boală" pe care o am, dar acum că vă am pe voi nu mă mai simt singură şi îi mulţumesc lui Dumnezeu! Ajutorul vostru e binevenit şi pentru noi înseamnă foarte mult, apreciez ideea voastră.
Mulţumesc!"
M.V., 81 de ani - Iasi
" ”(...) sunt foarte mulţumită de ajutorul acordat de dumneavoastră şi Asociaţia Sf. Damian din Iaşi. Dl. Doctor a venit la mine acordându-mi consultaţii şi tratamente în domeniul afecţiunii mele (...) de asemeni am primit şi medicamente necesare. Personalul care mi-a acordat îngrijiri medicale s-a comportat corect şi cu multă dăruire. (...)”

back to the list