Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Training course
Target groups: Health Workers,Caregivers,Policy Maker and Administrators
country Where It Took Place: Romania
Name of compiler: Gabriel Săulescu
name of institution: CECMA
role: Cercetător
language Of The Description: Romanian
title: Standarde de calitate pentru servicii de îngrijire paliativa
description Of The Best Practice:
DESCRIEREA CELEI MAI BUNE PRACTICI

Programul Naţional de îngrijiri paliative propus de HOSPICE Casa Speranţei a fost prezentat pe 8 august 2012 la Ministerul Sănătătii si a fost urmărit cu maxim interes. Programul Național propune obiective pe termen scurt si mediu în vederea susținerii dezvoltării coordonate, în România a serviciilor de îngrijiri paliative pentru acoperirea nevoii de îngrijire, în mod uniform, în toate județele. Aceasta va presupune informarea și educarea profesioniștilor din domeniul medical, realizarea cadrului legislativ și dezvoltarea propriu- zisă de servicii.
Documentul are la bază tratate ratificate de România, precum si recomandări, rezoluţii ale unor organisme internaţionale relevante pentru România.
Acesta este un document în care sunt prezentate standardele pentru serviciile de îngrijire paliative din România. Proiectul a redactat standardele de calitate minime care au luat naştere din dorinţa de a îmbunătăţi îngrijirea medicală asigurată grupurilor de pacienţi foarte vulnerabili şi insuficient asistaţi, ex. cei care suferă de boli incurabile. Standardele rezultate într-un set de criterii pentru a fi îndeplinite de către un potenţial serviciu de îngrijire paliativ care urmează să fie înfiinţat şi poate fi de asemenea utilizat de autorităţile de sănătate şi donatori ca obiect practic în vederea evaluării serviciilor de îngrijire paliative din România.
Având la bază standardele de calitate minime din cadrul îngrijirii paliative, au fost calculate costurile îngrijirii paliative în România (Februarie 2010).
De asemenea, au existat propuneri pentru norme pentru personalul care lucrează în cadrul serviciilor de îngrijire paliativă; pentru asigurătorii de îngrijire paliativă autorizaţi şi formarea asistentelor în îngrijirea paliativă.
Standardele de îngrijiri paliative sunt rodul colaborării între Hospice „Casa Speranţei” Braşov şi Asociaţia Naţională de Îngrijire Paliativă (ANIP) în cadrul unui proiect finanţat de Open Society Institute New York – Programul de Sănătate Publică.
Scopul programului constǎ ȋn dezvoltarea coordonată şi accelerată a serviciilor de îngrijiri paliative la nivel naţional, în vederea îmbunăţirii calităţii vieţii bolnavilor cu boli cronice progresive sau incurabile şi a
familiior acestora.
Mai multe informaţii la: http://www.studiipaliative.ro/pagini/PaliatieRO
Results:
REZULTATE Rezultatele calitative propuse constau ȋn: Informare, Normare, Educare, Dezvoltare structuri/servicii care să asigure îngrijirea pe nivele de comptetenţă. Obiective pe care programul și le propune pe termen scurt şi mediu, ȋn perioada 2013-2015: 1. Asumarea strategiei naţionale de Îngrijiri paliative, prin informarea (INFORMARE) şi consultarea părţilor interesate Rezultat: strategie cunoscută, adaptată şi asumată la sfârşitul lui 2015 Indicatori Obiectiv 1: - 56000 broşuri şi pliante produse şi diseminate cu strategia naţionala şi 10 mesaje cheie - 50000 CD - 10 întâlniri cu stakeholderi 2. Ajustări normative şi legislative (NORMARE) Rezultat: cadru normativ şi mecanisme de finanţare adecvate dezvoltării îngrijirii paliative Indicatori Obiectiv 2: - 12 întâlniri grup de lucru - 6 acte normative elaborate şi implementate 3. Dezvoltarea competenţelor resurselor umane (EDUCARE) Rezultat: echipe de specialişti, medici de familie, îngrijitori pregătiţi adecvat nivelului lor de competenţă capabili să ofere asistenţă de calitate Indicatori Obiectiv 3: - 40 medici atestat, 100 asistente specializate, 25 echipe instruite în 12 cursuri cu 350 participanţi, 15 noi formatori, 500 MF instruiţi abordare paliativă, 14000 pacienţi şi familii educaţi, publicaţii 4.Dezvoltarea capacităţii serviciilor specializate de îngrijiri paliative (ASISTARE) Rezultat: Creşterea graduală a acoperii cu servicii specializate la nivelul judeţelor nepilot, reţea integrată de servicii de paliaţie în judeţul Brasov cu acoperire de peste 50% a nevoilor şi centre oncologice integrate Cluj, Bucureşti, Iaşi Rezultat: funcţionarea la capacitate maximă a serviciilor existente Indicatori Obiectiv 4: Realizarea unor structuri noi: - 29 echipe noi IP domiciliu - 5 echipe noi IP ambulator - 4 secţii noi IP în judeţe pilot - 2 centre consultanţă telefonică 5.Dezvoltarea abordării paliative în medicina primară (ASISTARE) Rezultat: 15% acoperire în judeţele nepilot şi peste 30% acoperiere în judeţele pilot Unităţi de management - Unitatea de management central - MS+HCS+comisie consultativă, - Unitate de management judeţean - DSP+comisie consultativă furnizori Unităţi de implementare
Quality indicators:
Use of strategies to collect narrative descriptions
Comment:
COMENTARIU

Standardele au pornit de la o analiză a nevoilor pacienților vulnerabili precum și a personalului care lucrează în acest domeniu. O cercetare s-a realizat în prelabil prin diferite metode precum interviuri cu pacienții sub îngrijirea medicală la domiciliu sau într-un centru specializat. Standardele sunt actualizate în mod regulat deoarece programul oferă și cursuri specifice grupului țintă. In cadrul acestor cursuri, se primește un feedback astfel se pot face îmbunătățiri.
Evaluation:
EVALUARE

Programul National de Ȋngrijiri paliative propus de HOSPICE Casa Speranței propune obiective pe termen scurt și mediu în vederea susținerii dezvoltării coordonate, în România a serviciilor de îngrijiri paliative pentru acoperirea nevoii de îngrijire, în mod uniform, în toate județele. Aceasta va presupune informarea și educarea profesioniștilor din domeniul medical, realizarea cadrului legislativ și dezvoltarea propriu- zisă de servicii.
Un principiu esenţial al îngrijirii paliative susţine că pacienţii trebuie să aibă acces la îngrijiri la momentul oportun şi într-un mediu adecvat nevoilor clinice şi preferinţelor personale. In esenţă, îngrijirea paliativă trebuie să fie disponibilă tuturor pacienţilor, oricând au nevoie.
Standardele de calitate asigură ca serviciile de îngrijire paliativă asigurate să fie de înaltă calitate şi îngrijitorii sunt conştienţi de aceste standarde în momentul în care îşi execută activitatea. Aceste standarde reprezintă rezultatul opiniilor adunate atât de la pacienţi, medici, asistente şi îngrijitori la domiciliu cu privire la sistemul de îngrijire actual la domiciliu şi în reşedinţe specializate.
Documentul de faţă reprezintă a doua standardizare a serviciilor de îngrijiri paliative (domiciliu, unitate cu paturi şi ambulatoriu) din România. Proiectul redactării unor standarde de calitate s-a născut din dorinţa de a îmbunătăţi îngrijirea medicală oferită unei categorii de pacienţi foarte
vulnerabili şi insuficient asistaţi, şi anume aceia cu boli ameninţătoare de viaţă. Standardele se pot constitui într-un set de criterii care ar trebui îndeplinite de orice potenţial serviciu de îngrijiri paliative pe cale de a se naşte şi de asemenea pot fi utilizate de autorităţile sanitare şi finanţatori ca un instrument concret de evaluare a serviciilor de îngrijiri paliative care au început să se dezvolte în România.
Pe baza acestor standarde de calitate în îngrijiri paliative (domiciliu, unitate cu paturi şi ambulatoriu) au fost calculate costurile serviciilor de îngrijiri paliative în România (februarie 2010). De asemenea s-au făcut propuneri legislative pentru normativele de personal, în diferitele servicii de paliaţie şi pentru autorizarea furnizorilor de îngrijiri paliative la domiciliu.

back to the list