Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: University training course
Target groups: Health Workers,Caregivers,Patients,Students
country Where It Took Place: Lithuania
Name of compiler: Aldona Droseikiene
name of institution: Lithuanian multiple sclerosis union
role: Project manager
language Of The Description: Lithuanian
title: Tėviškos pedagogikos įtraukimas į mokymo aplinką sveikatos sektoriuje
description Of The Best Practice:
Mokymo kursuose aptariamas sveikatos priežiūros specialistų įtraukimas į aplinkos pedagogizavimą taikant andragogines sistemas, šių sistemų taikymas siekiant sukurti tinkamą studentui mokymosi
aplinką ir gyvenimo sąlygas, palaikyti motyvaciją. Dėstytojai andragoginėmis priemonėmis skatinami įsitraukti į švietimo įstaigos bendruomenės veiklą, nes būdami aktyvūs jos nariai jie ne tik prisideda prie studentų švietimo įstaigos vadybos, bet patys įgyja veiklos planavimo,koordinavimo, organizavimo ir vertinimo kompetencijų.Studentų ir per juos Pacientų artimųjų įtraukimas į aplinkos pedagogizavimą taikant andragogines sistemas.
Jo esmė – nuolatinė studijų socialinė kultūrinė raida visuomenės kaitos sąlygomis. Studijų ugdymas ilgą laiką buvo suvokiamas tik kaip suaugusių žmonių siekis mokytis ir mokyti kitus teorinių dalykų,tarsi nutolusių nuo realaus gyvenimo. Šiomis nuostatomis dažniausiai buvo grindžiama studentų ir dėstytojų natūrali sąveika, ugdymą
jaunystėje plėtojant tik kaip suaugusiųjų pastangomis grįstą procesą. Sekant kitų šalių patirtimi atsirado naujas socialinis studento ir dėstytojo mokymo/studjavimo vaizdinys,kurio pagrindą sudaro asmeninė sveikatos priežiūrą studijuojančių žmonių patirtis ir noras ieškoti šios patirties įprasminimo per pacientus ir jų artimuosius, ugdymo procesuose, o kartu remtis pagrindinėmis ligų
charakteristikomis, žyminčiomis ankstyvąsias socialines-kognityvines galimybes savarankiškai ir aktyviai gyventi.
Results:
Prioritetas ugdymo procese atitenka šeimai kaip svarbiausiam socialiniam institutui,o tik po to sveikatos pagalbą teikiančiam specialistui
Quality indicators:
Comment:
Partnerystė ir bendravimas universitete gali būti formalus ir neformalus . Svarbus ir neformalus švietimo įstaigos ir dėstytojų bei studentų bendravimas. V. Gevorgianienė teigia, kad išvykos, bendros šventės, sporto renginiai ir kita veikla yra palanki aplinka studentams bei bendruomenei neformaliai bendrauti su pedagogais, kitais visuomenės sluoksniais (kaip neįgaliaisiais) jų artimaisiais, tėvais, draugais.
Pedagogui studento bendravimas su pacientais arba jų artimaisiais svarbus tuo, kad mažiau struktūruotoje veikloje labiau išryškėja
tėviškos pedagogikos santykiai su žmogumi, kuriam reikalinga sveikatos priežiūra,jo reikalavimų jam pagrįstumas, pagalbos pobūdis ir tinkamumas.
Evaluation:
Programos, siekiant pacientus įtraukti į universiteto mokymus ir studijų bendruomenės gyvenimą ir studentų
ugdymosi procesus, tikslai atsispindii paramos šeimai principais. Jie sustiprina pačios šeimos kompetencijas. Šeimos palaikymas remiasi unikalia šeimos padėtimi,atspindi vertybes, kultūros specifiką ir bendruomenės, kurioje šeima gyvena,socialines charakteristikas ir tėviškas pedagogikos analizes.
Aktyvus bendradarbiavimas ir bendravimas visiems ugdymo proceso dalyviams vyksta per projektinius susitikimus tarptautiniuose mokymo kursuose ir organizacijose ,kurios jau dabar organizuoja darbą, kad visi jaustųsi esą lygiaverčiai komandos nariai, kartu siekiantys numatytų tikslų.

back to the list