Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Training course
Target groups: Health Workers
country Where It Took Place: Slovakia
Name of compiler: Juraj Dubrava
name of institution: TRANSFER Slovensko, s.r.o.
role: project manager
language Of The Description: Slovak
title: Kurzy opatrovateľstva, ktoré v SR poskytujú rôzne súkromné alebo neziskové inštitúcie ako napr.: Slovenský červený kríž, Akadémia vzdelávania, agentúry ako Swallow, Falck –Academy a pod.
description Of The Best Practice:
Kurzy a tréningy opatrovateľstva sú realizované väčšinou ako rekvalifikačné kurzy organizované úradmi práce na celom území SR alebo priamo ako otvorené kurzy pre záujemcov, ktorí sa chcú stať opatrovateľmi a pracovať v tejto oblasti. Všetky tieto kurzy a tréningy sú akreditované Min. školstva SR alebo na Min.práce sociálnych vecí a rodiny. Všetci absolventi dostanú certifikát, ktorý ich oprávňuje vykonávať túto činnosť. Zaujímavosťou na Slovensku je to, že niektoré kurzy sa realizujú aj v nemeckom jazyku, pričom niektoré agentúry zabezpečia aj prácu opatrovateľky v Rakúsku a Nemecku. Kurzy trvajú v priemere 230 hodín a cena sa pohybuje okolo 170 EUR na jedného účastníka. Najviac kurzov opatrovateľstva realizuje na celom území SR Akadémia vzdelávania a to hlavne ako rekvalifikačné kurzy a potom aj ďalšie inštitúcie.
Obsah kurzu je: úvod do opatrovateľstva, somatológia, liečebno – preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, hygiena, psychologicko – sociálne a medicínske problémy, ošetrovanie imobilných a inkontinentných chorých starých ľudí, starostlivosť o umierajúceho, stravovanie, životospráva v starobe a u zdravotne postihnutých občanov, sociálno – právna problematika, ochrana zdravia pri práci, etika a morálka v opatrovateľskej služ¬be
Kurzy sú rozdelené na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa skladá z 80 vyučovacích hodín, praktická časť spojená s praktickými ukážkami a cvičeniami zahŕňa 50 vyučovacích hodín. Odborná prax sa skladá celkovo z 90 hodín.
Results:
Kurzov sa zúčastňujú najviac nezamestnaní, evidovaní na úradoch práce na celom území SR ako aj akýkoľvek ďalší záujemcovia o túto profesiu. Absolventi sú pripravení na osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu a pracujú v v súkromných alebo verejných domovoch sociálnych služieb alebo v nemocniciach na geriatrických oddeleniach. Od 20. novembra 2008 platí na Slovensku zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z., ktorý stanovuje opatrovateľom a opatrovateľkám povinnosť splniť kvalifikačné predpoklady, absolvovať 220 hodinový akreditovaný kurz, inak nemôžu túto profesiu vykonávať.
Quality indicators:
Use of methodologies in order to involve the citizens in the field of training and education health system
Comment:
Viac informácií o kurzoch na www.education.sk, www.aveducation.sk, www.redcorss.sk
Na Slovensku stále rastie počet záujemcov o kurzy a tréningy opatrovateľstva, čo je významným indikátorom stále rastúceho významu tejto oblasti.
Evaluation:
Opatrovateľské kurzy a vzdelávacie activity sú hodnotené ako dnes jediný možný spôsob a príležitosť pre dospelých nezamestnaných alebo ľudí, ktorí chcú zmeniť zamestnanie a pracovať v danej oblasti. Dopyt po týchto pracovníkoch stale rastie ako aj ich počet, napriek tomu že je veľmi náročná práca a to ako fyzicky tak psychicky. Úroveň absolventov je samozrejme rôzna ale asi 80% z nich sa vie úspešne uplatniť v danej profesii.

back to the list