Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Conference
Target groups: Health Workers,Policy Maker and Administrators
country Where It Took Place: Slovakia
Name of compiler: Juraj Dubrava
name of institution: TRANSFER Slovensko, s.r.o.
role: project manager
language Of The Description: Slovak
title: Odborná konferencia – Budúcnosť sociálnych služieb v Slovenskej republike,
description Of The Best Practice:
Odborná konferencia – Budúcnosť sociálnych služieb v SR sa konala 25.10.2011 v Bratislave a organizovala ju Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR pod záštitou podpredsedu vlády a ministra práce SR Jozefa Mihála. Na konferencii vystúpilo 13 prednášateľov s kľúčovými príspevkami o fungovaní sociálnych služieb v SR, ich súčasnom stave a perspektívach do budúcnosti. Na konferencii vystúpili dnes asi najväčší odborníci a ľudia z praxe v oblasti sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Viliam Páleník prednášal o LTC (long term care) na Slovensku, jeho financovaní a ďalších parametroch v kontexte projektu ANCIEN (Assessing needs of Care in European Nations). Milada Dobrotkova, predsedníčka Asociácie mala príspevok na tému – Sociálne služby sú vizitka štátu a samosprávy, Martin Halás – Otázky nad Zákonom o sociálnych službách, Dominik Garaj – Budúcnosť sociálnych služieb v SR, Magdaléna Veselská – Analýza nákladov a zdrojov financovania sociálnych služieb v SR, Helena Woleková – Budúcnosť sociálnej práce v širšom kontexte osobných sociálnych služieb, Božena Kováčová – Dlhodobá vízia udržateľnosti poskytovania sociálnych služieb a pod.
Results:
Výsledkom konferencie je 13 príspevkov, ktoré sú dostupné na webovej stránke Asociácie poskytovateľov. Všetky tieto príspevky sú ďalším základom do diskusie o budúcnosti pioskytovania sociálnych služieb v SR na úrovni Min.práce, vyšších územných celkov, miest a obcí, pri jednotlivých zmenách Zákona o sociálnych službách v SR, ktorý teraz bude predkladať a meniť nová vláda od júna 2012.
Quality indicators:
Use of means of parental pedagogy
Comment:
Viac o konferencii na www.apssvsr.sk
Evaluation:
Konferencia bola hodnotená veľmi vysoko a bola po dlhšom čase jednou z kľúčových, ktorá posunula diskusiu o poskytovaní sociálnych služieb do vecnej roviny riešenia týchto problémov. Konferencii sa zúčastnili najväčší odborníci v danej oblasti a čo je podstatné aj politici na úrovni samosprávy, pracovníci Min. práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj poslanci, ktorí pripravujú nový Zákon o sociálnej starostlivosti.

back to the list