Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Projects to insert patient with disabilities in the job market
Target groups: Patients
country Where It Took Place: Poland
Name of compiler: dr n. med. Jacek Kabziński
name of institution: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
role: Researcher
language Of The Description: Polish
title: Niepełnosprawny nie znaczy nieefektywny - projekt zatrudnienia osób niepełnosprawnych w obszarze produkcyjnym
description Of The Best Practice:
Osoby niepełnosprawne często postrzegają rynek pracy jako nieprzyjazny. Nie jest to opinia całkowicie nieuzasadniona, ponieważ pomimo prowadzenia w ostatnich latach wielu kampanii społecznych mających na celu zmianę podejścia do pracowników niepełnosprawnych nadal pokutuje przeświadczenie o ich nieprzydatności na rynku pracy. Skutkuje to w dużej mierze nieuzasadnioną niechęcią do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz w konsekwencji do wykluczania ich z życia społecznego.
Nieuzasadniona obawa przed zatrudnieniem osób niepełnosprawnych przełamana została w firmie produkującej sprzęt medyczny. W fabryce na stanowiskach nie wymagających szczególnych umiejętności zatrudnienie znajdują osoby niewykształcone, szukające prostej pracy. Jednak rotacja takich osób jest bardzo duża, co powoduje znacząco zwiększone koszty. Plan zatrudniania osób niepełnosprawnych zakładał zaspokojenie potrzeb zarówno pracodawcy (stabilna załoga) jak i pracowników (znalezienie dobrze płatnej, stabilnej pracy w której niepełnosprawność nie będzie barierą). Ponieważ stanowiska pracy są siedzące i wymagają jedynie sprawności manualnej podczas pracy przy wykorzystaniu rąk nie było żadnych przeciwwskazań do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Results:
Proces rekrutacji okazał się bardzo prosty, liczba kandydatów zgłaszających się do pracy była bardzo duża, co jednoznacznie wskazuje na ogromne zapotrzebowanie tego typu ofert. Projekt doprowadził do przynajmniej częściowego zaspokojenia potrzeb ofert pracy wśród osób niepełnosprawnych przyczyniając się do zapobieżenia ich wykluczeniu społecznemu. Jednocześnie wartym odnotowania jest fakt, iż pracownicy okazali się nad wyraz sumienni oraz znacznie efektywniejsi niż ich poprzednicy. Osobom tym bardzo zależy na pracy. Z punktu widzenia pracodawcy dodatkowo bardzo dużą wartością jest stałość zatrudnienia co ma znaczenie zwłaszcza w perspektywie konieczności szkolenia każdego nowego pracownika. Największą jednak wartością przeprowadzonego projektu wydaje się być ugruntowanie wśród osób niepełnosprawnych przeświadczenia iż nie są dyskryminowani na rynku pracy, nie są niepotrzebni i wykluczeni. Podkreślić należy, że projekt zakładany był jako przedsięwzięcie o określonych ramach czasowych, jednak jego efekty okazały się tak znaczące, iż jest on prowadzony w sposób niemalże ciągły.
Quality indicators:
Use of tools of International Classifications of Functioning, disability and Health (OMS 2011)
Comment:
W PROJEKCIE WYKORZYSTANA ZOSTAŁA MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA FUNKCJONOWANIA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA NA PODSTAWIE KTÓREJ MOŻNA BYŁO OKREŚLIĆ CZY POTENCJALNI BENEFICJENCI PROGRAMU KWALIFIKUJĄ SIĘ DO UDZIAŁU W NIM.
Evaluation:
Organizacji udało się zrealizować stawiany przed projektem cel. Zrekrutowana grupa pracowników okazała się bardzo stabilna. Jednocześnie firmie udało się obniżyć koszt wytwarzania wspomnianego asortymentu wyrobów i być dzięki temu konkurencyjną na rynku.
To, co firma uważa również za sukces, to dobre przyjęcie projektu przez pracowników organizacji. Poza tym projekt miał również społeczny wydźwięk. Niewątpliwie firma zatrudniająca pracowników niepełnosprawnych zyskuje lepszy wizerunek na rynku pracy. Jest postrzegana jako bardziej otwarta, godna zaufania i odpowiedzialna społecznie. Jest to coraz częściej pożądany obraz, zarówno przez młodsze pokolenie potencjalnych kandydatów do pracy, jak i klientów i kontrahentów.
Z punktu widzenia osób niepełnosprawnych nieoceniona wydaje się możliwość stabilnego zatrudnienia.

back to the list