Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: Training course
Target groups: Health Workers
country Where It Took Place: Poland
Name of compiler: dr n. med. Jacek Kabziński
name of institution: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
role: Researcher
language Of The Description: Polish
title: EMPATIA W KONTAKTACH Z PACJENTEM – SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW REHABILITACJI
description Of The Best Practice:
Empatia wykazywana przez pracowników opieki zdrowotnej w stosunku do pacjentów ma kluczowe znaczenie w procesie leczniczym. Badania wskazują, że nie tylko istnieje większa szansa na wyleczenie, ale i stroną czerpiącą korzyści jest również lekarz. Szczególne znaczenie ma to w przypadku pracowników specjalizacji które stykają się z pacjentem szczególnie cierpiącym i potrzebującym zarówno wsparcia jak i zrozumienia. Taką grupa są pracownicy rehabilitacji, którzy pracują z pacjentami wymagającymi bardzo długiej i żmudnej pracy, ale również empatii i przede wszystkim motywacji.
Opisywane szkolenie realizowane przez firmę Medicus Academy ma na celu podniesienie poziomu empatii wśród pracowników rehabilitacji podczas kontaktów z pacjentem. Cel realizowany jest w trakcie trwającego dwa dni kursu obejmującego następujące bloki szkoleniowe:
- Umiejętności komunikacyjne
- Wsparcie psychologiczne dla pacjenta i jego rodziny
- Przekazywanie informacji
- Psychologiczne aspekty kontaktów z pacjentami
- Poszukiwanie sposobu najlepszego rozwiązania problemu: emocje – fakty – decyzja
Results:
Rezultatem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu empatii, komunikacji, wsparcia oraz motywacji pacjenta przez pracowników rehabilitacji. Pracownik wykazujący takie umiejętności może lepiej prowadzić proces rehabilitacyjny głównie poprzez nawiązanie bliskiego kontaktu z pacjentem, nadal jednak pozostającego w sferze stosunków zawodowych. Wsparcie psychologiczne jakiego jest w stanie udzielić rehabilitant zarówno pacjentowi jak i jego rodzinie jest równie ważne jak fizyczne aspekty procesu leczenia. Zarówno empatia wobec pacjenta jak i podejście do niego są w warunkach polskiej opieki zdrowotnej zagadnieniami często marginalizowanymi, dlatego promować należy każde aktywności mające na celu zwiększenie świadomości pracowników służby zdrowia w tym zakresie. Bezpośrednim rezultatem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji rehabilitantów w omawianym zakresie i wynikające z niego podniesienie komfortu pacjentów korzystających z usług rehabilitacyjnych.
Quality indicators:
Use of means of narrative medicine
Comment:
Główna metoda wykorzystywana w procesie rehabilitacji bazująca na środkach stosowanych w medycynie narracyjnej opiera się na zachęceniu pacjenta do opowieści na temat jego własnych doświadczeń, przeżyć i problemów co pozwala zarówno pacjentowi na pełne uświadomienie sobie problemu zdrowotnego i jego podstaw jak i na zrozumienie go przez rehabilitanta i wybranie odpowiedniej ścieżki leczenia.
Evaluation:
Istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie opieki zdrowotnej. Coraz bardziej oprócz umiejętności z zakresu leczenia liczyć zaczyna się podejście do pacjenta. Jest to szczególnie ważne w dobie prywatnej służby zdrowia, gdzie pacjenci są de fakto płacącymi klientami co pozwala im na stawianie coraz wyższych wymagań. Dlatego też opisywane szkolenie cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego program odzwierciedlający zapotrzebowanie pracowników rehabilitacji na wiedzę i umiejętności wydaje się być idealnie dobrany. Jest to przykład dobrej praktyki gdzie obie strony zyskują wymierne korzyści.

back to the list