Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Best Practice

Best Practice

back to the list

Document Typology: University training course
Target groups: Students
country Where It Took Place: Poland
Name of compiler: dr n. med. Jacek Kabziński
name of institution: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
role: Researcher
language Of The Description: Polish
title: Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
description Of The Best Practice:
Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie prowadzi zajęcia dla studentów kierunków medycznych. Zajęcia podejmują bardzo trudny problem – czy empatii w ogóle można się nauczyć? A jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić. Zakład utworzony został niedawno w odpowiedzi na zapotrzebowanie na kształcenie przyszłych lekarzy nie tylko w zakresie specjalistycznym, ale również w szerszym pojęciu medycyny – empatii, kontaktu i rozmowy z pacjentem. Aspekt ten aktualnie na polskich uczelniach medycznych traktowany jest z dużym pobłażaniem, dlatego nowy Zakład traktować należy nie tylko jako niezbędne uzupełnienie kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, ale przede wszystkim jako prekursora nowej polityki w kształceniu kadr medycznych w Polsce. Zajęcia prowadzone są ze studentami w toku ich studiów, są obowiązkowe i odbierane są pozytywnie. Kształcenie od podstaw empatycznych lekarzy jest zaczątkiem i przyczółkiem medycyny narracyjnej w Polsce, gdyż istnieje szansa że to jeden ze słuchaczy tych zajęć zachęcony do zgłębienia tematu będzie pewnego dnia liderem tej formy terapii.
Results:
Rezultatem wprowadzenia zajęć obejmujących bioetykę i humanistyczne podstawy medycyny jest pełniejsze kształcenie kadr medycznych w Polsce. Podejście podmiotowe do pacjenta oraz idee medycyny narracyjnej są w Polsce mało popularne, dlatego każda inicjatywa w tym zakresie wydaje się być cenna. Tutaj wartość ta jest tym większa, że edukacja odbywa się w formie masowej – kształceni są wszyscy przyszli lekarze opuszczający mury Akademii Medycznej. Młodzi ludzie kończący Akademię są przygotowani do podejmowania wszystkich zadań wiążących się z wykonywaniem zawodu lekarza. Nie odgradzają się od pacjenta oziębłością, ale wiedzą jakie uczucia wykorzystać w jego kompleksowym leczeniu. Wiedzą, na ile można wejść w świat pacjenta. Niezaprzeczalną wartością dodaną opisywanej praktyki jest promowanie idei medycyny narracyjnej w środowisku lekarskim oraz myślenie przyszłościowe – wykształcenie kadr świadomych nie tylko potrzeb pacjenta w zakresie samej sztuki leczenia, ale również podejścia do drugiego człowieka zaowocuje w przyszłości nie tylko pojedynczymi lekarzami stosującymi się do zasad medycyny narracyjnej, ale całymi zastępami kadr medycznych świadomych możliwości jakie niesie ze sobą narracja.
Quality indicators:
Use of means of narrative medicine
Comment:
Studenci zaznajamiani są z wszystkimi formami i środkami wykorzystywanymi w medycynie narracyjnej.
Evaluation:
Absolwenci akademii medycznych są bardzo sprawni intelektualnie. Ale fakt ten jeszcze nie świadczy o tym, że są w pełni kompetentnymi lekarzami. Na ich kompetencje ma również wpływ poziom empatii, czyli umiejętności rozpoznawania emocji u innych, współodczuwania.
Uczelnie powinny edukować także w tym kierunku, rozwijać umiejętności rozmowy z chorymi, słuchania ich, prezentować modelowe rozwiązania problemów moralnych, które pacjenci ze sobą przynoszą. Kształcenie ich w tym kierunku już w toku studiów jest myśleniem przyszłościowym i kompleksowym które pozwoli na posiadanie wykwalifikowanej i w pełni profesjonalnej kadry medycznej w przyszłości.

back to the list