Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Case Studies

Homepage > Case Studies

Case Studies

Language: Slovak
Context: Zariadenie sociálnych služieb pre postihnutých
Title of document: Anna a jej umenie
Name of compiler: Magdaléna Miháliková
Actors involved: Terapeut a klientka
Description of the experience:
Anna sa narodila s čiastočne ochrnutými horným aj dolnými končatinami - quadriparézou. Samostatne je imobilná a je na vozíčku. Napriek svojmu postihnutiu veľmi rada maľuje a mala už niekoľko menších výstav pri spoločesnkých akciách organizovaných pre klientov sociálneho zariadenia.
Jej terapeut ju podnietil, aby sa pokúsila vystavovať aj v známych galériách a výstavných sálach väčších miest a aj mimo svojej krajiny. Anna vypracovala pre terapeuta zoznam výstavných sál a galérií a terapeut jej pomáha s vypracovaním ponúk na zorganizovanie výstav.
Objectives:
Rozvíjať umelecké schopnosti klientky v zariadení sociálnych služieb. Inklúzia klientky v plnom rozsahu do spoločnosti.
Means and Strategy:
Inšpirovanie a pomoc klientky vypracovať ponuky na výstavu v známych galériách a výstavných sálach.
Conclusions:
Je dôležité podnecovať postihnutých klientov, aby sa úplne zapojili do spoločenského života a inšpirovať ich v tom.
Name of Institution: Transfer Slovensko
Role: Riaditeľka zariadenia sociálnych služieb

back to the list