Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Case Studies

Homepage > Case Studies

Case Studies

Language: Slovak
Context: Zravotná sestra zaúča dobrovoľníka
Title of document: Starostlivosť o pacienta v bdelej kóme
Name of compiler: Štefánia Hrivňáková
Actors involved: Zdravotná sestra a dobrovoľník
Description of the experience:
Šimon mal pred dvanástimi rokmi vážnu dopravnú nehodu a po nej zostal v bdelej kóme s hypopláziou svalaov, sondou na prijímanie potravy, s katétrom v urologických cestách. Hygiena sa mu poskytuje pomocou zdvíhacieho zariadenia, ktorým sa prenáša do kúpeľne.
Šimon je milý človek s modrými očami a tichým introvertným temperamentom Hovorí len pomocou očí a výrazu tváre. Jeho telo je takmer nehybné. V prvých rokoch po nehode sa ešte udržal na vozíčku, teraz je už 7 rokov pripútaný na lôžko. Žije v zariadení ošetrovateľských služieb, no napriek tomu mu zdravotné sestry vytvorili domáce prostredie. Všimli si, že keď sa pri jeho lôžku rozprávajú, je spokojný a z jeho tváre možno vyčítať, že mu to robí dobre a lepšie spí. Sestry si všimli, že prevážať Šimona zdvíhacím zariadením do kúpeľne cez celú chodbu je nedôstojné a pre neho ponižujúce, preto požiadali vedenie, aby mu mohli vytvoriť domáce prostredie a to tak, že pomocou stavebných úprav mu vytvorili z ďalšej izby akýsi malý byt, kde má kuchyňu, svoju izbu a kúpeľňu. Srstry v miestnosti s vaňou žehlia, rozprávajú sa ako keby boli v domácnosti a vytvárajú určitú pravidelnosť ako v domýcnosti. V službe sú zvyčajne dve sestry. V Šimonovej izbe si vypijú kávu, hovoria o denných povinnostiach a vedú neformálne rozhovory. Šimon rád počuje známe hlasy sestier. Cíti sa bezpečne a má pocit, že je doma. Jeho tvár vyžaruje spokojnosť a často pri tom spokojne zaspí. Jedna zo sestier sa o neho stará od úplného začiatku a z jeho neverbálnej reči a výrazu tváre a z občasného neartikulovaného vzdychu sa naučila vnímať nielen Šimonove potreby, ale aj jeho nálady a celú jeho osobnosť. Jedným z najdôležitejších cieľov od začiatku ošetrovania bolo zabrániť dekubitom a poskytovať pasívne cvičenie a polohovanie v obyčajnej nemocničenj posteli. Šimon prijíma potravu pomocou žalúdočnej sondy priamo v brušnej stene a potrebuje pomoc pri vyprázdňovaní, čo sa deje raz za týždeň. Aby sa zabránilo infekcii priedušiek alebo pľúc, u Šimona musia vyvolávať kašeľ pomocou injekčnej striekačky do úst a naklonením pacienta cez posteľ, aby sa mobilizovali svaly na vykašliavanie. Sestry vždy informujú Šimona, keď odchádzajú za inými pacientmi otom - kde idú a kedy sa vrátia. Šimon má rád pravidelnosť - vo všetkom čo sa okolo neho robí - v jedle, pití, v hygiene a v polohovaní, ktoré sa vykonáva každú hodinu cez deň i v noci. Sestry sa ho nikdy nedotýkajú bez toho, aby mu predtým nevysvetlili čo idú robiť a snažia sa zistiť jeho súhlas. Keď zistai, že s niečím nesúhlasí, napr. nemá rád ústny dezodorant, akceptujú a pomenujú jeho pocity a vysvetlia mu, prečo je to potrebné. Chcú, aby bol informovaný a aby sa cítil bezpečne. V noci Šimon často nemôže spať, vtedy sa s ním rozprávajú alebo mu niečo čítajú. Po hygiene - kúpaní mu pri masírovaní hovoria, ktorú časť mu masírujú, lebo v tejto diagnóze pacient nevníma ohraničenosť svojho tela. Pri zaúčaní dobrovoľníka mu jednotlivé úkony ukazujú a vysveľujú osobným spôsobom - čo má a čo nemá Šimon rád a zapájajú dobrovoľníka do jednotlivých úkonov a dávajú pritom pokyny.
Objectives:
Vysvetliť dobrovoľníkovi, ktorý chce pomôcť ako sa starať a komunikovať s pacientom v bdelej kóme s rešpektom akoby pacient bol bdelý a pri plnom vedomí.
Means and Strategy:
Conclusions:
Je dôležité vysvetliť dobrovoľníkovi nielen jednotlivé úkony ošetrovateľstva, ale celý kontext a osobnosť pacienta, aby bolo vždy ľudské puto medzi pacientom a tým, kto sa o neho stará. I
Name of Institution: Transfer Slovensko
Role: dobrovoľník

back to the list