Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Case Studies

Homepage > Case Studies

Case Studies

Language: Slovak
Context: Chorá rádová sestra v zariadení opatrovateľských služieb, rozhovor s opatrujúcou sestrou
Title of document: Chorá rádová sestra
Name of compiler: Lenka Kisilová
Actors involved: opatrovateľka a rádová sestra
Description of the experience:
Opatrovateľka zmierňuje v rozhovore s chorou rádovou sestrou jej zlý pocit z toho, že je opatrovaná v dome pre staršie a nevládne sestry. Sedí s ňou a pobáda ju, aby hovorila o svojom živote. Sestra Františka vykresľuje ako vstúpila do rádi v roku 1948 a aké zlé roky nasledovali. Komunistický režim vzal rádom a nedovoľovalo sa im nosiť habit. Františka pracovala v ortopedickej a leteckej nemocnici. Počas dvoch rokov je preložili 7 razy. Pracovala v ústve pľúcnych chorôb a tuberkulózy, no rehoľné sestry nesmeli dostávať plat, pracovali za jedlo a dávali im len malé vreckové a až po dvanástich rokoch sa našiel odvážlivec v malo mestečku, aby jeje vybavil soiálne dávky. Privyrábala si aj prácou v záhrade a starala so o dobytok v poľnohospodárstve. Svoju práci vykonávala v 26 miestach po celom Slovensku. Keď však rozpráva o svojich skúsenostiach, nie je v tom ani náznak sťažovania, nenávisti alebo opisovania ťažkostí. Ošetrovatľka pozorne počúva jej príbeh a dodáva, že teraz je Františka tá, o ktorú sa starajú iní. A ďalej v diskusii zmierňuje neistotu rehoľnej sestry a buduje jej sebadôveru vyzdvihovaním čo všetko v živote rehoľná sestra urobila a prežila.
Objectives:
Zmierniť pocit neistoty u pacienta, ktorý je nevládny a potrebuje ošetrovanie.
Means and Strategy:
Komunikácia a počúvanie pacienta, poukazovanie na záslyhuhy v živote pacienta.
Conclusions:
Je dôležité, aby predtým aktívni pacienti, ktorí potrebujú opatrovanie a sú nevládni mali v novej situácii pocit vlastnej sebahodnoty a sebavedomia.
Name of Institution: Charitný domov Smolenice
Role: home care sister

back to the list