Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Case Studies

Homepage > Case Studies

Case Studies

Language: Slovak
Context: práca s rodinou, ktorá musela umiestniť starú mamu v zariadení sociálnych služieb
Title of document: Starecká demencia a rodina
Name of compiler: Štefánia Hrovňáková
Actors involved: dvaja členovia rodiny a opatrovateľka
Description of the experience:
U starej mamy a matkay, ktorá bola vždy vzorom v rozumnom riešení situácií v rodine sa v osemdesiatom piatom roku života začala prejavovať demencia - strata pamäte, mýlila si predmety a ich použitie. Potrebovala 24 hodinovú starostlivosť a bola umiestnená v sociálnom zariadení.
Prijímajúca opatrovateľka zistila hlbokú depresiu a vykoľajenosť dvoch členiek rodiny - matky a vnučky. Keď bola stará mama umiestnená, opatrovateľka si zavolala členky rodiny a pomáhala im zvládnuť novú situáciu. Rodina bola zmätené z toho, že musia starú mamu umiestniť do sociálneho zariadenia. Opatrovateľka im vysvetlila, že starú mamu môžu navštevovať denne a zaučila ich do niekoľkých opatrovateľských úkonov. Počas víkendov mohli vziať starú mamu domov.
Objectives:
Zmierniť depresiu z choroby člena rodiny a vysvetliť úkony starostlivosti.
Means and Strategy:
Konverzácia, uznanie pocitov zo vzniknutej situácie, zaučenie a vysvetlenie nových postupov starostlivosti.
Conclusions:
Je veľmi dôležité, aby členovia rodiny mali oporu v novozniknutých situáciiách a aby vedeli ako ďalej postupovať.
Name of Institution: Transfer Slovensko
Role: člen rodiny

back to the list