Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Case Studies

Homepage > Case Studies

Case Studies

Language: Polish
Context: Opis kiedy i gdzie doświadczenie miało miejsce Doświadczenie opisane przez Annę Pacuszkę miało miejsce w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Łodzi w czasie dyżuru autorki opisu.
Title of document: Case Study 1
Name of compiler: Jolanta Szukalska
Actors involved: Opis osób zaangażowanych w doświadczenie Autorka (opiekun medyczny) oraz pielęgniarka będąca wówczas razem z nią na dyżurze
Description of the experience:
Opis szczegółowy doświadczenia
Jedna z pacjentek przebywających w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym podczas dyżuru Autorki doznała zapaści wymagającej podjęcia natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Objectives:
Jaki był cel doświadczenia?
Celem doświadczenia było przywrócenie funkcji życiowych pacjentce.
Means and Strategy:
Podanie źródeł podjętych strategii w celu osiągnięcia celu opisanego powyżej
Conclusions:
Komentarze, wnioski, rady
Autorka przeżyła silny stres związany z poczuciem zagubienia
i odpowiedzialności za życie pacjenta. Była świadoma braku doświadczenia oraz wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.
Name of Institution: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Role: Pełnomocnik Prodziekana kierunku Pielęgniarstwo

back to the list