Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Case Studies

Homepage > Case Studies

Case Studies

Language: Polish
Context: Opis kiedy i gdzie doświadczenie miało miejsce Doświadczenie opisane przez Barbarę Walkowską miało miejsce w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Łodzi.
Title of document: Case Study 3
Name of compiler: Jolanta Szukalska
Actors involved: Opis osób zaangażowanych w doświadczenie Osobami zaangażowanymi w doświadczenie były: autorka opisu oraz żona pacjenta zmarłego na oddziale.
Description of the experience:
Opis szczegółowy doświadczenia
Przed autorką opisu stanęło trudne zadanie polegające na udzieleniu wsparcia i pomocy psychologicznej zrozpaczonej kobiecie, której mąż zmarł na oddziale CRO.
Objectives:
Jaki był cel doświadczenia?
Celem doświadczenia było przywrócenie równowagi emocjonalnej rodzinie zmarłego, w tym przypadku żonie pacjenta.
Means and Strategy:
Podanie źródeł podjętych strategii w celu osiągnięcia celu opisanego powyżej
Autorka opisu poprzez swoje działanie (postępowanie ze zmarłym oraz rozmowa z rodziną) sprawiła, że zrozpaczona kobiecie łatwiej było zaakceptować tragedię, jaką niewątpliwie był zgon jej męża.
Conclusions:
Komentarze, wnioski, rady
Autorka chciałaby uzyskać wiedzę z zakresu tanatologii
i psychologii, aby oprócz pomocy chorym umieć wesprzeć psychologiczne również ich najbliższych.
Name of Institution: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Role: Pełnomocnik Prodziekana kierunku Pielęgniarstwo

back to the list