Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Case Studies

Homepage > Case Studies

Case Studies

Language: Polish
Context: Opis kiedy i gdzie doświadczenie miało miejsce Autorka Krystyna opisuje sytuację, w której znajduje się od 6 lat opiekując się swoją matką z chorobą Alzheimera.
Title of document: Case Study 4
Name of compiler: Jolanta Szukalska
Actors involved: Opis osób zaangażowanych w doświadczenie Osobami zaangażowanymi są: autorka opisu, chora oraz opiekunowie z Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Łodzi.
Description of the experience:
Opis szczegółowy doświadczenia
Opiekunka (córka chorej) ze względu na swój pogarszający się stan zdrowia była zmuszona powierzyć chorą na Alzheimera matkę pod opiekę CRO. Córka odwiedza matkę codziennie oferując jej również własną opiekę na miarę swoich możliwości.
Objectives:
Jaki był cel doświadczenia?
Celem oddania mamy pod opiekę CRO było odciążenie Pani Krystyny, która na skutek własnych problemów zdrowotnych musiała ograniczyć zakres opieki nad matką..


Means and Strategy:
Podanie źródeł podjętych strategii w celu osiągnięcia celu opisanego powyżej
Córka podopiecznej CRO odwiedza matkę codziennie oferując swoją pomoc i odciążając częściowo pracowników CRO. Dzięki współpracy pomiędzy rodziną chorego a CRO pacjentka ma zapewnioną całodobową kompleksową opiekę medyczną.
Conclusions:
Komentarze, wnioski, rady
Autorka opisu zwraca uwagę na brak na terenie Łodzi ośrodków zapewniających dzienną opiekę nad osobami z Chorobą Alzheimera. Uważa, że opiekunowie takich osób nie mają zapewnionego kompleksowego wsparcia psychologiczno-instytucjonalnego. Jej zdaniem chory leżącym zleca się zbyt małą ilość zabiegów rehabilitacyjnych.
Name of Institution: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Role: Pełnomocnik Prodziekana kierunku Pielęgniarstwo

back to the list