Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Case Studies

Homepage > Case Studies

Case Studies

Language: Polish
Context: Opis kiedy i gdzie doświadczenie miało miejsce Autor opisu, Marek, jest mieszkańcem Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego. W CRO zamieszkał po przeniesieniu z Domu Pomocy Społecznej, w którym został umieszczony z powodu złego stanu zdrowia i braku opieki ze strony rodziny.
Title of document: Case Study 5
Name of compiler: Jolanta Szukalska
Actors involved: Opis osób zaangażowanych w doświadczenie Osobami zaangażowanymi w doświadczenia Pana Marka są inni mieszkańcy Centrum.
Description of the experience:
Opis szczegółowy doświadczenia
Pan Marek w swym opisie wskazuje na terapeutyczne działanie bycia częścią pewnej społeczności, jaką niewątpliwie stanowią stali mieszkańcy CRO.
Objectives:
Jaki był cel doświadczenia?
Celem opisanych doświadczeń było odnalezienie sensu życia
i własnego miejsca w grupie.
Means and Strategy:
Podanie źródeł podjętych strategii w celu osiągnięcia celu opisanego powyżej
Pan Marek stał się w grupie mieszkańcó1)w CRO przysłowiową „złotą rączką”, poprzez swoje działania (wykonywanie dekoracji,
śpiewanie w chórze, występy w trupie teatralnej) zyskał poczucie bycia potrzebnym. Mimo złego samopoczucia stara się być aktywnym członkiem społeczności CRO.
Conclusions:
Komentarze, wnioski, rady
Pan Marek często i chętnie pomaga współmieszkańcom CRO, którzy w miły sposób okazują mu swoją wdzięczność. Działalność wokalno-teatralna, praktykowana również poza murami CRO, daje mu poczucie bycia potrzebnym.
Name of Institution: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi
Role: Pełnomocnik Prodziekana kierunku Pielęgniarstwo

back to the list