Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Legislative document
Methodology addressed by the publication:International Classification of Functioning, Disability and Health
Title of document: sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų nuomonės įvertinimas
Name of author(s): Sandra Šileikaitė, Renata Kudukytė-Gasperė
Name of publisher: Visuomenės sveikata
Language of the publication: Lithuanian
Language of the review: Lithuanian
Summary:
Tyrimo tikslas. Įvertinti VšĮ Centro poliklinikos
pacientų, slaugomų namuose, jų artimųjų, asmens
sveikatos priežiūros specialistų (šeimos gydytojų
ir slaugytojų) požiūrį į slaugos namuose
darbo organizavimą, šių paslaugų kokybę, nustatyti
pacientų slaugos paslaugų organizavimo
lūkesčius.
Tyrimo medžiaga ir metodai. 2010 m. gruodžio
mėn. atliktame tyrime buvo apklausti pacientai,
kuriems teikiamos slaugos, paliatyviosios pagalbos
paslaugos namuose, jų artimieji, gydytojai
ir slaugytojai, dirbantys pirminėje asmens sveikatos
grandyje. Apklausiant pacientus taikyta
anketavimo metodika dalyvaujant apklausėjuikonsultantui,
kadangi vyresni, sunkiai sergantys
apklausos dalyviai į pateikiamus klausimus atsakinėjo
verbaliniu būdu (iš viso į anketos klausimus
atsakė 148 pacientai ir jų artimieji). Asmens
sveikatos priežiūros specialistams buvo išdalytos
anoniminės anketos (iš viso į anketos klausimus
atsakė 110 specialistų).
Reviewer's comments on the document:
Lietuvoje niekas nežino problemos masto. Niekas nenori žinoti. Senų neįgalių žmonių problema negraži, neestetiška, neperspektyvi. Ji paklaidinta tarp terminų: „globa“, „ilgalaikė priežiūra“, „slauga“ ir „paliatyvi slauga“. Atradau dar ir tokią su lankomais seneliais susijusią sąvoką: „skatinamosios paslaugos“ – nežinia, ką ir kam skatinančios. Bet nesvarbu, nes ir jos praktiškai neteikiamos.
Problemos mastą liudija skaičiai, kurių nėra viešumoje. Pavyzdžiui, vien Vilniaus mieste yra apie 3800 žmonių, kuriems nustatytas vadinamasis SP1 – specialusis nuolatinės slaugos poreikis, t.y. žmonės su visiška negalia ir dar apie 6 500 žmonių kuriems nustatytas SP2 – specialusis nuolatinės priežiūros poreikis. Vadinasi, vien Vilniuje yra 10 000 žmonių, kuriuos kažkas turi nuolatos, kiaurą parą prižiūrėti ar slaugyti. Taip pat žinome, kad Vilniuje yra apie 700 vietų slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėse kur asmuo gali būti daugiausia 120 dienų per metus, vadinasi per metus ten gali pabuvoti suteikdami artimiesiems atokvėpį apie 2 000 asmenų. O kur kiti 8 000, kurie ten nepatenka? O kur tie, kurie pabuvę slaugos ligoninėje 8 mėnesiams vežami gulėti namo, pas dirbančius vaikus?
Ką su šia problema be strategijų ir normatyvų daro Vyriausybė? Nieko. Kam spręsti, jei ištikus bėdai, paskambinsi kam reikia ir prestižinių globos namų direktorius tavo ar tavo giminių seneliui ar tėveliui duos laisvą vienvietį kambarį ir nurodymą prižiūrėti kaip reikiant. Direktorius juk nori dirbti direktoriumi, todėl visada kelis kambarius laiko VIPams. Kaip ir sovietmečiu. Ir namai tie patys, ir direktoriai.
aigi Lietuvos poliklinikos neteikia slaugos paslaugų į namus ne todėl kad nėra poreikio, ne todėl, kad nėra pinigų, o todėl kad įkainis ministrų nustatytas toks, kad teikti paslaugą yra nuostolinga. Štai vienu dviejų ministrų šūviu nušauti du zuikiai: ir strategijos priemonė „įvykdyta“, ir 10 milijonų sutaupyta. Seneliai juk vis tiek mirs.
Kai mūsų brandaus amžiaus politikai kalba apie ateitį: „Lietuvos ateitis“, „Mūsų vaikų ateitis“, „Lietuva – 2030“, norėčiau jiems pasakyti: nueik pasižiūrėk kaip atrodo tikroji tavo, žmogau, ateitis: į slaugos ligoninę, globos namus turintiems psichinę negalią ar vadinamuosius privačius globos namus, veikiančius „poilsio namų“ statusu. Juk niekad ten nesi buvęs. Štai tavo ateitis: lova ir spintelė su gendančiu maistu dvokiančioje 8-vietėje palatoje, kur tave nuo kaimyno užpakalio, taip pat ir nuo jo priešmirtinės agonijos skirs keliasdešimt centimetrų dydžio tarpelis. Europos sąjungos valstybėje-narėje ir tu būsi paliktas dvėsti.
Where to find it: sm-hs.eu/index.php/smhs/article/download/171/pdf
Pdf of the publication: 171-550-1-PB

back to the list