Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:International Classification of Functioning, Disability and Health
Title of document: Pacientų slaugos namuose problema ir aktualumas
Name of author(s): Zita Tarandienė
Name of publisher: www.loravita.lt.
Language of the publication: Lithuanian
Language of the review: Lithuanian
Summary:
Namų slaugytojų žinios, įgūdžiai bei tikėjimas savo sugebėjimais būtinas slaugant artimąjį, nors ir žinom, kad rūpinimasis ir slaugymas dažniausiai neapsiriboja vien praktinių uždavinių sprendimu. Visgi, reikalingos profesionalių slaugytojų konsultacijos, nors ir didžiausia slaugymo našta gula ant artimųjų pečių.
Artimųjų slaugymą visuomenė priima kaip savaime suprantamą dalyką, kaip šeimos problemą. Kartu vis dažniau pastebima ir kalbama, kad dėl nuolatinės įtampos ir per didelio krūvio nukenčia ligonio artimųjų sveikata, emocinė, dvasinė, socialinė pusiausvyra. Artimuosius slaugantys žmonės susiduria su daugybe socialinių, psichologinių ir sveikatos problemų.
Artimųjų slauga skiriasi nuo profesionalų slaugos, nes trūksta to, kas profesionalioje slaugoje gerai išplėtota - distancijos. Slauga tampa svarbiausia šeimos pareiga ir dauguma namiškių užmiršta, kad be slaugytojo vaidmens turi ir kitų vaidmenų. Slaugydami artimieji neretai nesuvokia, kad pailsėti reikia ir jiems.
Reviewer's comments on the document:
Stengiantis kuo geriau prižiūrėti sergantįjį, nereikia pamiršti ir savo galimybių ribų - ko iš savęs tikėtis. Kol neįveikė stresas ir nuovargis, skirti sau laiko ir prašytis pagalbos, nes kai pastangos viršija žmogaus galimybes (tai gali tęstis ilgai), vietoj sėkmės ir pasitenkinimo ištinka krizė. Sunkiausia, kai slaugymo atsakomybė suverčiama vienam asmeniui.
Saugos paslaugų namuose tikslas – pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje, skatinant jų savirūpą.

Slaugos paslaugos namuose teikiamos pacientams, kurie prisirašę prie VšĮ Vilkaviškio PSPC ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Taip pat gali būti teikiamos mokamos slaugos paslaugos pacientams, kurie sudaro sutartį su Vilkaviškio PSPC.
Slaugos paslaugas namuose teikia bendruomenės (ar bendrosios praktikos) slaugytojos, atsižvelgdamos į šeimos (gydančio) gydytojo paskyrimus ir rekomendacijas. Jos atlieka procedūras pagal savo kompetenciją.
Slaugos paslaugas namuose pacientams skiria šeimos (gydantis) gydytojas. Jis užpildo „Išrašą iš medicinos dokumentų“ (forma Nr. 027/a), kuriame pateikia duomenis apie paciento sveikatos būklę, pagrįsdamas slaugos paslaugų namuose teikimo indikacijas, surašo rekomendacijas ir paskyrimus, kuriais vadovaujasi juos vykdanti slaugytoja. Slaugos paslaugas bendruomenės slaugytoja gali atlikti ir savarankiškai, atsižvelgdama į paciento poreikius.
Turėdama gydytojo užpildytą dokumentą, slaugytoja suderina su pacientu ar jo artimaisiais atvykimo laiką. Pirmojo apsilankymo metu slaugytoja įvertina kokių paslaugų reikia pacientui ir numato, kokia tvarka tos paslaugos bus teikiamos. Apie tai ji suteikia informaciją pacientui ir/ar jo artimiesiems.
Slaugos paslaugas namuose teikiančios bendruomenės slaugytojos nuolat palaiko ryšį su pacientą gydančiu gydytoju ir kartu sprendžia iškylančias problemas.
Where to find it:

http://www.loravita.lt/straipsniai/str_slaugos-paslaugos-ligonio-namuose.shtml

back to the list