Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:International Classification of Functioning, Disability and Health
Title of document: Slauga – egzaminas šeimai ir visuomenei
Name of author(s): Violeta Gustaitytė
Name of publisher: www.delfi.lt
Language of the publication: Lithuanian
Language of the review: Lithuanian
Summary:
Vienam šeimos nariui sunkiai susirgus arba senatvėje užklupus fizinei ar psichinei negaliai, visa priežiūros našta užgula artimuosius. Tokios šeimos gyvena nuolat patirdamos stresą.
Kiekviena sunki liga yra stresas šeimai, sunkus išbandymas pačiam ligoniui, jo artimiesiems.
Šeimai, turinčiai ligonį ar neįgalųjį, sunku visapusiškai: sumažėja jos finansinės galimybės, keičiasi bendravimas su kitais žmonėmis. Slauga išvargina ir fiziškai, ir emociškai, jei nėra pagalbos iš šalies.
Daugelyje Vakarų Europos šalių veikia gerai organizuota sistema: slaugos pagalba teikiama namuose, įkurti dienos centrai, dirba įvairios tarnybos, padedančios šeimai prižiūrėti ir slaugyti neįgalų, sunkiai sergantį žmogų. Lietuvoje tokių paslaugų labai trūksta.

Atgulus į ligos patalą vienam iš artimųjų, smarkiai keičiasi šeimos gyvenimas.

Lietuvoje tradiciškai priimta ligoniais rūpintis namuose, kol dar namiškiai gali patys susitvarkyti. Tik sveikatai pablogėjus, kai nebesugebama išsiversti be specialistų pagalbos, žmogus guldomas į slaugos ligoninę ar kitą gydymo įstaigą. Nemažai atvejų, kai į slaugos ligoninę savo sergantį artimąjį žmonės priversti guldyti, nes dirbant slaugyti namuose neįmanoma, o atsisakę darbo neturėtų pajamų pragyventi. Draskomi vidinių prieštaravimų skaudančia širdimi laikinai jie patiki savo artimąjį valdiškai įstaig
Reviewer's comments on the document:
Slaugos ir globos paslaugų pastaraisiais metais teikiama vis daugiau ir įvairesnių, kuriasi ir privačios tarnybos, bet vis viena pagalbos dar labai trūksta, kasdien sulaukiama skambučių telefonu: žmonės prašo padėti jų sergantiems, seniems tėvams ar kitiems šeimos nariams. Jie patys dėl darbo negali jų slaugyti ar pasiimti gyventi kartu su savimi, tačiau nori, kad kuo ilgiau jų artimieji galėtų gyventi savo namuose, kad nereikėtų stacionarios globos. Padedama, kiek galime.“
Kiekviena sunki liga yra stresas šeimai, sunkus išbandymas pačiam ligoniui, jo artimiesiems, bendradarbiams, kaimynams
Ligonis slaugos ligoninėje gali būti slaugomas 120 dienų. Kaip būtų gerai, jei paskui jis galėtų gauti slaugos paslaugas namuose aštuonias valandas – kol jo artimieji būtų darbe.“
Neretai šeimoms trūksta informacijos, kaip tinkamai prižiūrėti ligonį, kur ieškoti pagalbos. Labai reikėtų vadinamojo paslaugų žemėlapio, kur būtų sukaupta visa informacija apie medicinos, slaugos, socialines paslaugas, reikalingas ligoniui ar neįgaliajam.

Where to find it: http://gyvenimas.delfi.lt/namai_ir_seima/slauga-egzaminas-seimai-ir-visuomenei.d?id=54466565

back to the list