Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Drept in asistenta sociala
Name of author(s): http://www.e-referate.ro
Name of publisher: http://www.e-referate.ro
Language of the publication: Romanian
Language of the review: Romanian
Summary:
In Romania anul 2001 a constituit pasul decisiv in crearea coerentei legislative si institutionale, fiind adoptata Legea nr.705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, act normativ care deschide calea reformei si dezvoltarii sistemului national de asistenta sociala. In 2006, noua Lege cadru nr. 47 /2006 pentru sistemul national de asistenta sociala, promoveaza anumite actiuni pentru a intari coeziunea sociala, prin promovarea solidaritatii in cadrul comunitatilor, fata de cele mai vulnerabile categorii de persoane.
Institutiile desemnate promoveaza drepturile familiei, copilului, persoanelor in varsta, persoanelor cu handicap si ale altor persoane care au nevoie de ajutor din punct de vedere financiar si tehnic, deoarece programele de asistenta sociala vizeaza aceste categorii de persoane.
Sistemul national de asistenta sociala in Romania este necesar sa fie consolidat pe obiective care sa-i asigure functionarea coerenta si eficienta, cum sunt: prevenirea si combaterea tendintelor de discriminare si marginalizare sociala a unor categorii de populatie si persoane sau intensificarea si dezvoltarea parteneriatului social, ca mijloc de control si eficientizare a masurilor de spijin a persoanelor si familiilor aflate in dificultate.
Materializarea acestor obiective se asigura prin cele doua tipuri ale asistentei sociale, respectiv asistenta sociala previzionala si asistenta sociala curenta.
Asistenta sociala previzionala, care revine directiilor de specialitate din Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, are in vedere urmatoarele actiuni principale: asigurarea cadrului juridic, institutional si administrativ pentru realizarea politicii in domeniu, stabilirea mecanismelor de interventie pentru acordarea de sprijin categoriilor sociale defavorizate – familii aflate in dificultate, minori, varstnici, persoane cu handicap si bolnavi cronici; etc.
Asistenta sociala curenta, care se realizeaza de catre compartimentele de specialitate din cadrul directiilor de munca si solidaritate sociala, in colaborare cu primariile are in vedere: identificarea familiilor, a unor membrii ai acestora si a persoanelor singure aflate in situatie de risc social; acordarea de ajutoare materiale in bani sau in natura, potrivit reglementarilor in vigoare, pe baza de cerere, persoanelor care sunt indreptatite; asistarea in camine a bolnavilor cronici, a persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice fara sprijin material.
Reviewer's comments on the document:
Articolul vizeaza legislatia romaneasca existenta in domeniul asistentei sociale,
institutiile implicate in aplicarea legii, precum si tipurile de asistenta sociala aplicate: asistenta sociala previzionala si asistenta sociala curenta.
Consolidarea asistentei sociale va duce in final la imbunatatirea calitatii vietii, combaterea excluderii sociale si o sanatate mai buna a populatiei.
Where to find it: http://www.e-referate.ro/referate/Drept_in_asistenta_sociala2010-01-26.html

back to the list