Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Nevoile persoanelor cu dizabilitati
Name of author(s): Universitatea Transilvania
Name of publisher: www.wbtworld.net
Language of the publication: Romanian
Language of the review: Romanian
Summary:
Acest proiect propune o strategia elaborata pe baza Regulilor Standard ale ONU, privind egalizarea sanselor pentru persoanele cu dizabilitati. Scopul acestei strategii este de a armoniza munca tuturor organizatiilor guvernamentale si non-guvernamentale implicate in sprijinirea persoanelor cu dizabilitati, si de a alinia politicile nationale cu standardele internationale relevante, urmand a sta la baza viitoarelor politici privind persoanele cu dizabilitati.
Strategia subliniaza:
• importanta crearii unei retele de servicii pentru sprijinirea vietii independente in familie;
• servicii rezidentiale pe baze comunitare pentru copiii si adultii cu dizabilitati;
• educatie inclusiva si angajare inclusiva.
Aparitia tehnologiilor avansate a facut ca relationarea sociala a persoanelor cu dizabilitati sa devina si mai dificila, motiv pentru care s-a elaborat un ghid de bune practice, care vizeaza aceasta categorie de persoane si nevoile lor de autonomizare si integrare sociala.
Segmentul educational a inceput sa fie vizat doar in ultima vreme, prin implementarea unor programe de catre diferite organizatii neguvernamentale, care au avut ca scop esential familiarizarea beneficiarilor cu utilizarea computerului.
Problematica educatiei si invatamantului pentru persoanele cu dizabilitati a inregistrat in ultimii ani trei tendinte fundamentale:
• reformularea si schimbarea conceptiilor si termenilor de baza din domeniu: educatie speciala, handicap, nevoi educative speciale, normalizarea, valorizarea (rolurilor sociale) si integrarea in comunitate;
• reconsiderarea modelelor de educatie si asistenta specifica, accentuandu-se apropierea progresiva a locului si conditiilor de educatie a persoanelor cu dizabilitati de oportunitatile asigurate, prin diversificarea formelor de integrare sociala, profesionala si sociala in comunitate;
• actiunea complexa de modificare a atitudinii sociale si a legislatiei cu privire la problematica generala a dizabilitatilor si – intr-un context mai larg – cu privire la diversitatea si diferentele interumane.
Reviewer's comments on the document:
Proiectul isi propune sa realizeze o strategie adecvata, pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilitati, prin armonizarea activitatii tuturor organizatiilor care lucreaza in acest domeniu, precum si alinierea politicilor nationale cu standardele internationale relevante, astfel incat sa rezulte politici cat mai adecvate adresate acestora.
Strategia are in vedere si crearea unei retele de servicii pentru sprijinirea vietii independente in familie, servicii rezidentiale pe baze comunitare, dar si educatia si angajarea inclusive.
Where to find it: http://www.wbtworld.net/files/resources/articles/utbv.pdf
Pdf of the publication: Nevoile persoanelor cu dizabilităţi

back to the list