Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Organizarea sistemului de servicii de asistenta sociala
Name of author(s): www.referatmd.com
Name of publisher: www.referatmd.com
Language of the publication: Romanian
Language of the review: Romanian
Summary:
Pentru ca serviciile sociale sa fie eficiente trebuie sa se dezvolte pe un mix de structuri si responsabilitati locale / nationale. Organizarea la nivel local, inalt descentralizat, trebuie sa se imbine cu incadrarea intr-o strategie politica, institutionala si profesionala nationala.
Diferentierea functionala pe axa local / national ar urma sa ia urmatoarea configuratie:
1) La nivel local / comunitar: servicii de baza, completate cu servicii de asistenta sociala specializate pe langa unitatile locale, sub autoritatea locala.
2) La nivel national: politica nationala in domeniul social si al dezvoltarii serviciilor de asistenta sociala; producerea si furnizarea resurselor profesionale; elaborarea si controlul standardelor minime de calitate; finantarea partiala a acestor servicii, complementar cu resursele locale.
Dezvoltarea serviciilor sociale de asistenta sociala la nivel teritorial trebuie sa aiba loc in contextul unei reforme radicale a administratiei publice locale si nationale. Autoritatile locale trebuie sa dezvolte planuri de dezvoltare sociala locala. Aceste planuri trebuie sa cuprinda diagnoza problemelor sociale ale comunitatii locale si modalitatile de actiune pentru solutionarea lor. Planuri speciale pot fi dezvoltate ca raspuns la identificarea unor probleme sociale prioritare. Serviciile sociale locale trebuie sa aiba un fond financiar pentru sprijinul determinat, pe baza diagnozei mai fine a situatiei.
2) Nivelul national al sistemului serviciilor de asistenta sociala - functii
Pentru a asigura un grad ridicat de eficienta functionarii organismelor locale in conditiile descentralizarii, este vitala redefinirea functiilor organismelor nationale si intarirea acestor functii astfel redefinite:
a) Stabilirea politicii sociale nationale:
b) Dezvoltarea legislatiei in domeniul asistentei sociale:
c) Bugetarea.
d) Stabilirea de structuri organizatorice nationale minimale.
e) Asigurarea procedurilor si standardelor profesionale, difuzarea lor, inclusiv prin mecanisme de formare permanenta.
Dezvoltarea unui sistem coerent de servicii de asistenta sociala reprezinta un component vital al procesului de reluare a modernizarii societatii romanesti. El poate fi considerat, alaturi de sistemul de asigurari sociale, obiectivul principal al reformei sociale.
Reviewer's comments on the document:
Articolul face o pledoarie pentru importanta realizarii unei structuri si responsabilitati locale / nationale adecvate, in domeniul asistentei sociale. Se evidentiaza faptul ca pentru o organizare la nivel local, inalt descentralizat, trebuie sa se realizeze o buna strategie politica, institutionala si profesionala nationala.
Where to find it: http://www.referatmd.com/administratie-publica/organizarea-sistemului-de-servicii-de-asistenta-sociala

back to the list