Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Legea Nr. 47/ 8 Martie 2006
Name of author(s): Parlamentul Romaniei
Name of publisher: “Monitorul Oficial” nr. 239/16 Martie 2006
Language of the publication: Romanian
Language of the review: Romanian
Summary:
Legea Nr. 47 din martie 2006 privind sistemul national de asistenta sociala cuprinde 52 de articole. Scopul acestei legi consta in crearea conditiilor necesare implementarii masurilor si actiunilor sociale pentru garantarea dreptului fiecarei persoane aflate intr-o situatie de nevoie sociala, datorata unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, de a beneficia de servicii sociale si prestatii sociale.
Prin aceasta lege sunt definite sistemul de asistenta sociala si componentele acestuia, sistemul de beneficii sociale si sistemul de servicii sociale. In cuprinsul acestei legi sunt descrise serviciile sociale, precum si prestarile de servicii sociale. Furnizarea serviciilor sociale se organizeaza intr-un sistem descentralizat, la nivelul comunitatilor locale, pentru a raspunde cat mai adecvat nevoilor sociale identificate, tipologiei potentialilor beneficiari si conditiilor particulare in care acestia se afla. Prestatiile sociale reprezinta transferuri financiare si cuprind: alocatii familiale, ajutoare sociale, indemnizatii si facilitati; in lege fiind stabilite si principalele criterii pe baza carora sunt acordate aceste prestatii.
Prin Legea nr.47/2006, au fost stabilite forme de organizare, structuri, precum si responsabilitati si obligatii in sarcina acestora. Aceasta lege precizeaza ca, toti cetatenii romani care au domiciliul sau resedinta in Romania au dreptul la asistenta sociala, fara niciun fel de discriminare.
Legea nr 47/2006 propune noi reglementari privind personalul din sistemul asistentei sociale, organizarea si functionarea sistemului national de asistenta sociala, precum si finantarea prestatiilor sociale si a serviciilor sociale. In ceea ce priveste personalul din sistemul asistentei sociale, legea precizeaza care sunt persoanele care pot activa in acest domneiu, si care sunt obligatiile acestora. Organizarea si functionarea sistemului national de asistenta sociala se realizeaza atat la nivel central, cat si la nivel local. Asistenta sociala se finanteaza, in principal, din fonduri alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale. Modul de finantare a asistentei sociale se stabileste prin legile speciale, care reglementeaza acordarea de prestatii sociale si furnizarea serviciilor sociale.
Reviewer's comments on the document:
Documentul legislativ reprezinta legea de baza care guverneaza sistemul national de asistenta sociala din Romania. Documentul, care are 52 de articole, cuprinde definitia si componentele sistemul de asigurare sociala, forme de organizare, structuri si responsabilitati, precum si reglementari privind personalul din sistem si modul de finantare al acestuia.
Where to find it: http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L47-2006.pdf
Pdf of the publication: L47-2006

back to the list