Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Strategia Europeana 2010 – 2020 pentru persoanele cu dizabilitati
Name of author(s): ProStemCell.ro
Name of publisher: www.licinium.ro
Language of the publication: Romanian
Language of the review: Romanian
Summary:
Obiectivul general al prezentei strategii este de a oferi persoanelor cu dizabilitati capacitatea de a se bucura de drepturi depline si de a beneficia complet de participarea la viata sociala si economica europeana. Strategia se axeaza pe eliminarea barierelor.
Comisia a identificat opt domenii de actiune principale:
1.accesibilitate pentru asigurarea accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati la bunuri, servicii, inclusiv servicii publice, si la dispozitive de asistare;
2.participare, permitand persoanelor cu dizabilitati sa se bucure de toate beneficiile cetateniei europene; eliminand barierele de natura administrativa si comportamentala care impiedica participarea lor totala si echitabila; furnizand servicii la nivelul comunitatii, inclusiv acces la asistenta personalizata;
3.egalitate in vederea eradicarii discriminarii pe motiv de dizabilitati in UE;
4.ocuparea fortei de munca pentru a acorda acestor persoane posibilitatea de a-si castiga existenta pe piata deschisa a fortei de munca;
5.educatie si formare pentru promovarea unui invatamant favorabil incluziunii si invatarii de-a lungul vietii pentru elevi si student cu dizabilitati;
6.protectie sociala, pentru promovarea unor conditii de trai decente pentru persoanele cu dizabilitati;
7.sanatate in vederea promovarii accesului egal al persoanelor cu dizabilitati la serviciile de sanatate si la infrastructurile care furnizeaza aceste servicii;
8.actiune externa pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati in cadrul actiunii externe a UE
Pentru fiecare domeniu, sunt definite actiuni-cheie impreuna cu obiectivul principal al UE.
Pentru punerea in aplicare a actiunilor acestei strategii este necesara sprijinirea pe urmatoarele instrumente generale: sensibiliazare, sprijin financiar, colectare de date si statistici si monitorizare, mecanisme solicitate de Conventia Natiunilor Unite ( mecanisme de coordonare, de implicare a persoanelor cu dizabilitati).
Aceasta strategie porneste un proces de consolidare a pozitiei persoanelor cu dizabilitati, astfel incat acestea sa poata participa complet in societate in conditii de egalitate cu ceilalti.
Reviewer's comments on the document:
Articolul prezinta Strategia Europeana 2010 – 2020 pentru persoanele cu dizabilitati, cuprinzand obiectivul general si domeniile principale de actiune.Pentru fiecare actiune sunt definite actiuni cheie si specificate instrumentele generale necesare.
Where to find it: http://www.licinium.ro/resurse/informatii-utile/132-strategia-europeana-2010-2020-pentru-persoanele-cu-dizabilitati.html

back to the list