Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Asistenta sociala
Name of author(s): Primaria Orasului Baila
Name of publisher: www.primariabraila.ro
Language of the publication: Romanian
Language of the review: Romanian
Summary:
Acest articol prezinta politica locala in domeniul asistentei sociale in municipiul Braila care vizeaza o serie de masuri destinate combaterii excluziunii sociale si promovarii incluziunii sociale, intr-o constructie de sistem coerenta, cu un management eficient, tinzând spre o imbunatatire permanenta a diverselor masuri de suport financiar destinate familiilor, copiilor, persoanelor aflate in situatie de risc, precum si spre o consolidare si dezvoltare a retelei de servicii sociale.
Grupul tinta este format din:
• Varstnici - se iau masuri in vederea combaterii riscului de excluziune sociala a persoanelor vârstnice si cresterea calitatii vietii acestora.
• Copii cu dizabilitati si copii cu probleme sociale - se iau masuri pentru combaterea riscului de excluziune sociala a copiilor care provin din familii cu probleme sociale sau copiilor si tinerilor cu dizabilitati.
• Populatie cu venituri mici - sunt dezvoltate obiective pentru dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale in functie de nevoile identificate.
Este prezentata si o analiza SWOT, care evidentiaza punctele tari si punctele slabe.
Printre punctele forte ale asistentei sociale in municipiul Braile sunt:
• existenta unor parteneriate semnate intre institutiile si organizatiile locale si regionale in domeniu pe probleme sociale.
• existenta unor ONG-uri care sunt finantate si din donatii sau care lucreaza pe baza de voluntariat.
• existenta unor centre de formare private, care furnizeaza cursuri de formare in profesie pentru care agentia locala de ocupare nu este autorizata.
• potentialul profesional ridicat al fortei de munca locale pentru a se adapta la cerintele europene.
Punctele slabe sunt:
• serviciile de ingrijire la domiciliu sunt insuficiente, discontinue si putin diversificate.
• lipsa unor centre rezidentiale de zi, de suport comunitar, de informare, asistenta si consiliere pentru persoane adulte cu handicap, in timp ce serviciile oferite de autoritati pentru aceasta categorie sunt focalizate pentru acordarea de servicii sociale.
• inexistenta unui centru pentru tinerii proveniti din centrele de plasament.
• lipsa unui centru respiro pentru persoanele adulte incadrate in grad de handicap.
Reviewer's comments on the document:
Articolul prezinta politica locala in domeniul asistentei sociale in municipiul Braila si masurile destinate combaterii excluziunii sociale si promovarii incluziunii sociale. Se doreste un sistem coerent, cu un management eficient, care sa imbunatateasca permanent viata familiilor, copiilor, persoanelor aflate in situatie de risc, precum si consolidarea si dezvoltarea retelei de servicii sociale. Articolul prezinta si o analiza SWOT a puctelor tari si slabe ale sistemului.

Where to find it: http://www.primariabraila.ro:7200/Documente%20Portal/StrategiiDezvoltare/ASISTENTA%20SOCIALA.pdf
Pdf of the publication: ASISTENTA SOCIALA

back to the list