Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Other
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Ingrijiri medicale la domiciliu – cadru legal
Name of author(s): Liana Cruceru
Name of publisher: www.paginamedicala.ro
Language of the publication: Romanian
Language of the review: Romanian
Summary:
In Europa exista peste 76.000 de pacienti care au nevoie de ingrijiri medicale/ paliative la domiciliu. Este discutat acest subiect cu avocatul Liana Cruceru, care prezinta cadrul legislativ ce reglementeaza acest sistem de acordare al ingrijirilor la domiciliu, precizand faptul ca ingrijirile medicale la domiciliu sunt acordate de furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, autorizati sa acorde acest tip de servicii. Pentru a putea furniza serviciile de ingrijire paliativa, furnizorul de ingrijiri paliative trebuie sa asigure o echipa formata din personal specializat in acest domeniu.
Ingrijirile medicale la domiciliu se acorda pe baza de recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, tinandu-se cont de starea de sanatate a asiguratului si de gradul de dependenta a acestuia, respectiv partial dependent, total dependent sau independent.
Modalitatea de decontare pentru acest tip de servicii este tariful pe caz, acesta obtinandu-se inmultind numarul de zile de ingrijire cu tariful pe zi (100 lei) ce include si costul materialelor sanitare folosite.
Durata pentru care se acorda ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care emite recomandarea pentru acest tip de ingrijiri si nu poate depasi 90 zile in ultimele 11 luni.
Casa de asigurari de sanatate are o misiune dubla: sa asigure accesul pacientilor la acest tip de servicii si sa se incadreze in fondul aprobat. Pentru a se incadra in aceste obiectice, casa de asigurari de sanatate evalueaza lunar numarul de cereri primite in luna respectiva, precum si numarul de decizii de aprobare emise in luna anterioara, intocmind liste de prioritate. Criteriile de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea si de nivelul de dependenta al pacientului, stabilite de personalul medical al casei de asigurari de sanatate.
De asemenea, in acest interviu sunt prezentate diferentele intre ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile paliative la domiciliu, precum si obligatiile furnizorilor pentru aceste tipuri de servicii.
Reviewer's comments on the document:
Interviul prezinta cadrul legal pentru ingrijirile medicale la domiciliu in Romania.Totodata sunt prezentate diferentele intre ingrijirile medicale la domiciliu si ingrijirile paliative la domiciliu, precum si obligatiile furnizorilor pentru aceste tipuri de servicii.
Where to find it: http://www.paginamedicala.ro/video/Ingrijiri-la-domiciliu_-cadrul-legislativ_625/

back to the list