Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu
Name of author(s): CASMB
Name of publisher: www.casmb.ro
Language of the publication: Romanian
Language of the review: Romanian
Summary:
Serviciile medicale de ingrijire la domiciliu pot fi oferite numai de catre furnizorii de servicii aflati in relatie contractuala cu cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB).
Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie si de catre medicii de specialitate.
Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se stabileste de medicul care a facut recomandarea, dar nu mai mult de 90 zile de ingrijiri
Furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu acorda servicii conform unui plan de ingrijiri, in conformitate cu recomandarile facute de catre medic, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale.
Asiguratii beneficiaza de ingrijiri medicale la domiciliu, respectiv, ingrijiri paliative la domiciliu in baza recomandarii medicale. Pentru obtinerea deciziei de ingrijiri medicale la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu, se depune o cerere la casa de asigurari de sanatate in evidentele careia se afla asiguratul. Cererea si recomandarea primita sunt analizate intr-un interval de 3 zile lucratoare de la data depunerii, iar cererea este aprobata in limita sumei prevazute pentru aceasta destinatie.
Criteriile de prioritate, precum si cele pentru solutionarea listelor de prioritate tin cont de data inregistrarii cererilor la casa de asigurari de sanatate, de tipul si stadiul afectiunii pentru care a fost efectuata recomandarea si de nivelul de dependenta al bolnavului.
Printre obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu/ingrijiri paliative la domiciliu se numara:
• sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati,
• sa acorde servicii conform unui plan de ingrijiri in conformitate cu recomandarile stabilite si fara nicio discriminare;
• sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata;
• sa comunice evolutia starii de sanatate a acestuia;
• sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului.
Reviewer's comments on the document:
Articolul prezinta informatii despre serviciile medicale de ingrijire la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu. In acest context sunt prezentate reglementarile legislative, lista serviciilor medicale de ingrijiri la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu, beneficiarii, criteriile si obligatiile furnizorilor de servicii medicale la domiciliu.
Where to find it: http://www.casmb.ro/asigurati_ingrijiri.php

back to the list