Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Opieka paliatywna/hospicyjna/medycyna paliatywna
Name of author(s): Jacek Łuczak, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
Name of publisher: Nowiny Lekarskie, 2-miesięcznik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnień związanych z opieką nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, ograniczającą życie chorobą, w okresie znacznego zaawansowania. Przybliża opiekę paliatywną/hospicyjną, która obejmuje wszechstronne działania interdyscyplinarnego zespołu, w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, duszpasterz oraz wolontariusze, zmierzające do zaspokajania potrzeb: somatycznych, psychosocjalnych i duchowych pacjentów oraz wsparcie udzielane rodzinom i opiekunom. W artykule zawarto rozróżnienie takich pojęć jak opieka paliatywna i hospicyjna, opieka i medycyna paliatywna, opieka wspierająca, leczenie paliatywne i objawowe, opieka u schyłku życia, sedacja paliatywna. Przedstawiono historię opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz główne zasady, podstawy medyczne i etyczne wyboru najbardziej właściwego w danym okresie choroby postępowania.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany artykuł zawiera się na 10 stronach, posiada wyraźny podział na poszczególne zagadnienia i wnikliwie analizuje temat opieki paliatywnej w Polsce. Odwołuje się do bazy bibliograficznej składającej się z 23 pozycji. Autorzy opisują obecny stan opieki paliatywnej oraz wytyczne według których jest aktualnie realizowana. Dużą część artykułu poświęcono zagadnieniom zespołu interdyscyplinarnego opiekującego się pacjentem. Zespół taki składa się szeregu specjalistów współdziałających dla dobra przede wszystkim pacjenta, ale również jego rodziny i bliskich. Poruszony zostaje problem komfortu zarówno psychicznego jak i fizycznego pacjenta oraz metody zapokajania jego potrzeb przez personel.Docenić należy innowacyjne jak na Polskę podejście do omawianego zagadnienia, zwrócenie szczególnej uwagi na zalety zespołu interdyscyplinarnego i aspekty promocyjne artykułu, który promuje stosowanie najnowszych strategii w dziedzinie opieki nad pacjentem.
Where to find it:

Nowiny Lekarskie 2011, 80, 1, 3-15

Pdf of the publication: nl

back to the list