Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Terapia narracyjna - Podróż przez nowe terytoria
Name of author(s): Szymon Chrząstowski
Name of publisher: Explorations: An E-Journal of Narrative Practice
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Pierwsza część artykułu skupia się na osobistych doświadczeniach autora jako osoby zarówno uczącej się
terapii narracyjnej, jak i prowadzącej kursy dotyczące tego zagadnienia. Druga część poświęcona jest
omówieniu generalnych kierunków rozwoju terapii narracyjnej w Polsce. Artykuł ten porusza
zagadnienie potencjalnych przeszkód, na jakie może napotkać rozwój terapii narracyjnej, ale także
nadziei z nim związanych. Zawiera także pomysły dotyczące zastosowania idei narracyjnych w Polsce. Ma
on na celu również to, aby osoby zainteresowane tym podejściem zaczęły tworzyć zintegrowane
środowisko. Szczególną uwagę zwrócono na aktualną sytuację terapii narracyjnej w Polsce przedstawiając szeroką wiedzę w omawianym zakresie. Z próby podjęcia się nad wyraz trudnego zagadnienia jakim jest prognozowanie rozwoju terapii narracyjnej w Polsce autor wychodzi obronną reką, a wskazane przez niego rozwiązania i postulowane pomysły wydają się być rozsądne i uzasadnione.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany artykuł zawiera się na 7 stronach i odwołuje się do bazy bibliograficznej składającej się z 11 pozycji. Dokument jest próbą usystematyzowania wiedzy na temat medycyny narracyjnej w Polsce, podsumowuje dotychczasowe działania w tym zakresie oraz wskazuje na potencjalne kierunki rozwoju tej dziedziny. Jest to praca oryginalna o dużej wartości ze względu na opracowanie tematu, którego do tej pory w polskiej literaturze nikt nie podsumował. Druga część artykułu zawiera opis osobistych doświadczeń autora z wdrażania i stosowania medycyny narracyjnej, który może być cenną wskazówką oraz zachętą do stosowania tej metody. Ta część artykułu wydaje się wnosić jeszcze więcej do omawianego tematu niż część pierwsza, postulaty autora o konsolidację polskiego środowiska medycyny narracyjnej oraz stosowanie swojego rodzaju studium przypadku jest idealnym dopełnieniem z punktu widzenia pojedynczego lekarza / pacjenta przedstawionego wcześniej obrazu całości.
Where to find it:

Explorations: An E-Journal of Narrative Practice 2009, Number 1, 46-60.

Pdf of the publication: tn

back to the list