Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Kształcenie empatycznych lekarzy. Część I – Przegląd stosowanych metod
Name of author(s): Elżbieta Ziółkowska-Rudowicz, Aleksandra Kładna
Name of publisher: Polski Merkuriusz Lekarski
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Empatia kliniczna jest pojęciem wielowymiarowym zawierającym cztery składniki: kognitywny, emocjonalny, behawioralny i motywacyjny. Wiąże się ona z postawą zainteresowania doświadczeniami i przeżyciami pacjenta związanymi z chorobą, postawą troski i opiekuńczości, oraz autentyczną chęcią pomocy. Przejawianie empatii
w sytuacjach klinicznych jest korzystne nietylko dla pacjenta ale również dla lekarza. Dlatego rozwój empatii u studentów medycyny jest jednym z bardzo ważnych celów edukacyjnych. Mimo że osoby odpowiedzialne za kształcenie lekarzy zgadzają się, że empatię kliniczną można i należy rozwijać i udoskonalać, to wyniki badań empirycznych świadczą o obniżeniu poziomu empatii w czasie studiów medycznych. Celem artykułu jest przedstawienie i opisanie strategii i metod ukierunkowanych na rozwój empatii u studentów medycyny i rezydentów. Przeszukano bazy danych PubMed, ProQuest, Educational Resources Information Center (ERIC) i MedLine, oraz Polską Bibliografię Lekarską, w celu znalezienia prac dotyczących metod rozwoju empatii u studentów medycyny, publikowanych od 1990 r. do chwili publikajcji artykułu. Wyniki przeglądu wskazują, że osoby zajmujące się kształceniem przyszłych lekarzy stosują różnorodne podejścia i metody zmierzające do rozwoju empatii u studentów. W tym artykule metody te usystematyzowano w pięciu grupach, a mianowicie, wcze-
sny kontakt z pacjentem, przyjmowanie roli pacjenta, kontakt z literaturą i sztuką, rozwój umiejętności związanych z empatią, oraz wykorzystanie mechanizmu modelowania.
Reviewer's comments on the document:
Autorzy opracowania analizują system kształcenia lekarzy pod kątem wzbudzania w nich empatii i umiejętności rozmowy z pacjentem. Recenzowana praca liczy 5 stron i zawiera bardzo bogatą bazę bibliograficzną w postaci 45 pozycji. Dokonano wprowadzenia tworzącego rys historyczny problemu empatii wśród lekarzy a następnie zanalizowano zjawisko nazwane empatią kliniczną przez pryzmat podziału na cztery podstawowe elementy. Artykuł jest jedną z niewielu publikacji w języku polskim w recenzowanym czasopiśmie naukowym z dziedziny medycyny poruszającym kwestie medycyny narracyjnej, dlatego jego wartość oceniam bardzo wysoko.Jest to typowa publikacja naukowa, która spełnia wszelkie wymagania stawiane przed tego typu artykułami, dlatego podkreślić należy szczególną jej wartość na tle innych publikacji w tymże zestawieniu. Dodatkowym atutem jest fakt, iż praca ta jest elementem cyklu publikacji na rzeczony temat.
Where to find it:

Pol. Merk. Lek., 2010, XXIX, 172, 277

Pdf of the publication: 2

back to the list