Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Other
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Kształcenie empatycznych lekarzy. Część II – Wczesne zapoznawanie studentów z sytuacją pacjenta
Name of author(s): ELŻBIETA ZIÓŁKOWSKA-RUDOWICZ, ALEKSANDRA KŁADNA
Name of publisher: Polski Merkuriusz Lekarski
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Studia lekarskie powinny stwarzać sytuacje umożliwiające studentom poznanie własnych myśli i reakcji emocjonalnych oraz pogłębioną refleksję w sytuacji konfrontacji z chorobą i cierpieniem pacjenta. Studia medyczne powinny także pomagać w zrozumieniu doświadczeń i przeżyć pacjenta oraz rozwijać empatyczną komunikację. Metody nauczania oparte na uczeniu się przez doświadczenie wydają się być skuteczne w realizacji tych zadań. Celem tego artykułu jest opisanie metod nauczania na studiach lekarskich służących rozwojowi empatii na wczesnym etapie kształcenia. Pierwsze dwie metody: uczestniczenie wraz z pacjentem podczas wizyty w przychodni lekarskiej (ang. patient navigation) i wizyty domowe u pacjenta wiążą się z bezpośrednim kontaktem studenta z pacjentem. Podczas gdy: doświadczenie hospitalizacji oraz przyjmowanie ról, wiążą się z symulowanym doświadczaniem przeżyć pacjenta. Analiza publikacji opisujących zastosowanie metod pozwalających na bezpośredni kontakt studenta z pacjentem, na pierwszych latach studiów, wskazuje że studenci zauważali korzyści płynące z tych doświadczeń i podkreślali, że pozwoliły im one na postrzeganie pacjenta jako człowieka, a nie jako jednostkę chorobową. Wyniki badań pokazały, że wszystkie opisane metody prowadziły do zwiększenia poziomu empatii u studentów.
Reviewer's comments on the document:
Autorzy opracowania opisują korzyści płynące z wczesnego zapoznawania studentów z sytuacją pacjenta. Opisują dwie metody: uczestniczenie wraz z pacjentem podczas wizyty w przychodni lekarskiej (ang. patient navigation) oraz wizyt domowych. Ponadto zwracają uwagę na podnoszenie empatii u przyszłych lekarzy poprzez przyjmowanie roli pacjenta w procesie kształcenia wraz z bezpośrednim doświadczeniem hospitalizacji. Zwrócono uwagę na ważny aspekt doświadczeń warsztatowych w przyjmowaniu ról. Recenzowana praca liczy 5 stron i posiada bazę bibliograficzną liczącą 23 pozycje. Artykuł jest jedną z niewielu publikacji w języku polskim w recenzowanym czasopiśmie naukowym z dziedziny medycyny poruszającym kwestie medycyny narracyjnej, dlatego jego wartość oceniam bardzo wysoko. Dodatkowym atutem jest fakt, iż praca ta jest elementem cyklu publikacji na rzeczony temat.
Where to find it: Pol. Merk. Lek., 2010, XXIX, 172, 282
Pdf of the publication: 3

back to the list