Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Other
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Kształcenie empatycznych lekarzy. Część III. Kontakt studentów z literaturą, teatrem, filmem i sztuką
Name of author(s): ELŻBIETA ZIÓŁKOWSKA-RUDOWICZ, ALEKSANDRA KŁADNA
Name of publisher: Polski Merkuriusz Lekarski
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Literatura, przedstawienia teatralne, filmy oraz wytwory sztuk plastycznych mogą być wykorzystywane w celu rozwoju empatii u studentów medycyny i rezydentów. Dzięki tym środkom wyrazu artystycznego uczą się oni, w jaki sposób mogą być uzewnętrzniane emocje. Studiowanie literatury oraz kontakt z teatrem czy filmem pozwalają również na nowe spojrzenie na własne reakcje emocjonalne wobec choroby i cierpienia, a także wobec moralnych i etycznych problemów wynikających z praktyki lekarskiej. Celem artykułu było opisanie sposobów korzystania z literatury, filmu, przedstawień teatralnych i wytworów sztuk pięknych podczas studiów lekarskich w celu rozwoju empatii. Wskazano również argumenty przemawiające za włączeniem tych środków artystycznego wyrazu do procesu kształcenia przyszłych lekarzy. Przeszukano bazy danych PubMed, ProQuest, ERIC i MedLine oraz Polską Bibliografię Lekarską, wydawaną od 1990 roku, by znaleźć prace dotyczące zastosowania literatury, dramatu teatralnego, filmu i sztuk pięknych w procesie rozwoju empatii u studentów medycyny. Analiza publikacji opisujących sposoby posługiwania się różnymi wytworami literackimi, artystycznymi i teatralnymi w kontekście kształcenia lekarzy wskazuje, że środki te, użyte we właściwy sposób, mogą przyczynić się do zmiany postaw, pomagać w zrozumieniu przeżyć i doświadczeń związanych z chorobą oraz zwiększać empatię wobec pacjentów.
Reviewer's comments on the document:
Autorzy opracowania opisują wpływ konaktu z literaturą, filmem, teatrem i ogólnie pojmowaną sztuką na rozwój zachowań empatycznych u studentów kierunków medycznych. Opisana jest propozycja wprowadzenia przedmiotu “medycyna humanistyczna i sztuka” pozwalającego spojrzeć na rolę pacjenta i lekarza ze znacznie bardziej “spokojnej” perspektywy niż na zajęciach klinicznych. W ocenie autorów odpowiednie wykorzystanie starannie dobranej literatury i sztuki w procesie kształcenia lekarzy pozwala na refleksję i analizę własnych przeżyć i reakcji emocjonalnych oraz ma znaczący pozytywny wpływ na rozwój empatii oraz szeroko rozumianego profesjonalizmu. Nawet stosunkowo krótki kontakt z literaturą, teatrem, filmem czy dziełem sztuki pomagał w lepszym zrozumieniu przeżyć i doświadczeń chorego.
Recenzowana praca liczy 5 stron i posiada bazę bibliograficzną liczącą 30 pozycji. Artykuł jest jedną z niewielu publikacji w języku polskim w recenzowanym czasopiśmie naukowym z dziedziny medycyny poruszającym kwestie medycyny narracyjnej, dlatego jego wartość oceniam bardzo wysoko. Dodatkowym atutem jest fakt, iż praca ta jest elementem cyklu publikacji na rzeczony temat.
Where to find it: Pol. Merk. Lek., 2010, XXIX, 173, 331
Pdf of the publication: 4

back to the list