Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Other
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Kształcenie empatycznych lekarzy. Część IV – Rozwój umiejętności leżących u podstaw empatii
Name of author(s): ELŻBIETA ZIÓŁKOWSKA-RUDOWICZ, ALEKSANDRA KŁADNA
Name of publisher: Polski Merkuriusz Lekarski
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Medycyny i Etyki Lekarskiej Rozwój umiejętności komunikowania się i narracji jest uważany za istotny warunek nabywania i przejawiania empatii w kontekście zachowań klinicznych. Tendencję do empatii można też rozwinąć u studentów medycyny poprzez doskonalenie kontroli nad własnymi emocjami i poziomem stresu. Dlatego osoby odpowiedzialne za kształcenie przyszłych lekarzy opracowały i wprowadziły do programów nauczania zajęcia nastawione na rozwój umiejętności komunikowania się, zdolności narracyjnych i sposobów radzenia sobie ze stresem. Celem tego artykułu jest opisanie, w jaki sposób rozwija się umiejętności komunikacji, narracji i kontroli poziomu doświadczanego stresu u studentów medycyny. Zamiarem było również pokazanie wpływu różnych form zajęć dydaktycznych na poziom empatii u studentów medycyny. Przeszukano PubMed, ProQuest, ERIC iMedLine oraz Polską Bibliografię Lekarską, publikowaną od 1990 r.do chwili obecnej, w celu znalezienia prac dotyczących rozwoju umiejętności, które są pozytywnie skorelowane z empatią. Przegląd i analiza publikowanych prac wskazuje, że studenci biorący udział w opisywanych formach treningu zauważali u siebie zwiększenie wrażliwości na doświadczenia pacjentów związane z chorobą. Wyniki badań wskazują, że studenci medycyny nie widzą wśród pracowników uczelni zbyt wielu wzorców godnych naśladowania, mimo że zaobserwowano bardzo istotny wpływ wzorów osobowych i mechanizmu modelowania na rozwój empatii.
Reviewer's comments on the document:
Autorzy opracowania zwracają uwagę na rozwój umiejętności które pomagać mogą w zwiększaniu empatii u studentów kierunków medycznych. Opisany został sposób treningu umiejętności komunikacji, który wykorzystać potem można w kontaktach pacjent-lekarz. Opisany został również trening pozwalający na zmniejszenie stresu, zwrócono także uwagę na sposób nauki prowadzący do rozwoju umiejętności narracyjnych. Recenzowana praca liczy 5 stron i posiada bazę bibliograficzną liczącą 30 pozycji. Artykuł jest jedną z niewielu publikacji w języku polskim w recenzowanym czasopiśmie naukowym z dziedziny medycyny poruszającym kwestie medycyny narracyjnej, dlatego jego wartość oceniam bardzo wysoko. Dodatkowym atutem jest fakt, iż praca ta jest elementem cyklu publikacji na rzeczony temat.
Where to find it: Pol. Merk. Lek., 2010, XXIX, 174, 400
Pdf of the publication: 5

back to the list