Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Nie ma medycyny bez rozmowy.
Name of author(s): Prof. Andrzej Szczeklik
Name of publisher: WieszJak.pl - Zdrowie
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Artykuł opisuje rozmowę z Profesorem Andrzejem Szczeklikiem który opowiada o predyspozycjach, jakie powinien przejawiać dobry lekarz, o rozmowie z pacjentami oraz o etyce i zmianach, jakie zaszły w medycynie. Profesor wskazuje na fakt, iż w jego opinii współcześni lekarze nie potrafią rozmawiać z pacjentami. Na poparcie swojej tezy profesor przywołuje przykład uczelni wyższych kształcących w zakresie medycyny z krajów takich jak Wielka Brytania czy USA gdzie powstają katedry tzw. medycyny narracyjnej, gdzie uczy się lekarza rozmowy z pacjentem.Temat ten jest w ocenie Profesora całkowicie zaniedbywany w Polsce, co skutkuje wieloma pokoleniami lekarzy w naszym kraju nastawionych na podejście przedmiotowe a nie podmiotowe do pacjenta. Wieloletnie brak w tym temacie są nie do nadrobienia w ciągu kilku lat, jednak jedynie systematyczna praca u podstaw w tym zakresie pozwoli na zmianę obecnej sytuacji w przyszłości.
Reviewer's comments on the document:
Dokument porusza tematykę medycyny narracyjnej, dziedziny słabo znanej w Polsce. Robi to przez pryzmat zwrócenia uwagi na ważny problem wzajemnego stosunku pomiędzy lekarzem a pacjentem. Problem podejścia lekarza do pacjenta, narzucania zamiast sugerowania mu sposobu leczenia oraz nieumiejętności do szczerej rozmowy jest szeroko znany, nadal jednak nie znaleziono skutecznego rozwiązania. Dokument wskazuje, iż potencjalnym rozwiązaniem może być medycyna narracyjna. Dokument jest krótki I zawiera jedynie wprowadzenie do tematu, napisany jednak przystępnym językiem może zachęcić osoby które wcześniej nie zetknęły się z tą problematyką do poszukiwania dalszych informacji w tym temacie. Wydźwięk dokumentu na temat medycyny narracyjnej jest pozytywny.Docenić należy rolę promocyjną omawianego artykułu w zakresie terapii narracyjnej w Polsce.
Where to find it:

http://zdrowie.wieszjak.pl/wiadomosci/ciekawostki/293840,Nie-ma-medycyny-bez-rozmowy.html

back to the list