Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Other
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Psychologiczne aspekty kontaktu z pacjentem onkologicznym oraz jego rodziną
Name of author(s): Monika Bąk-Sosnowska, Alicja Michalak, Kamila Bargiel-Matusiewicz, Anna Trzecieniecka-Green,
Name of publisher: PSYCHOONKOLOGIA
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Częstotliwość występowania nowotworów złośliwych zwiększa się systematycznie, zwłaszcza w krajach wysoko uprzemysłowionych. Pomimo powszechności zjawiska, słowo rak nadal budzi ogromny strach i przerażenie, a kontakt z osobą chorą stwarza trudności natury psychologicznej. Podstawowy dylemat dotyczy kwestii informowania o diagnozie nowotworowej. Stają przed nim zarówno profesjonaliści, jak i rodzina pacjenta. Świadomość niepomyślnego rokowania wywiera bowiem wpływ na kondycję psychofizyczną chorego i jego relacje ze światem, ale również zaburza homeostazę rodziny, a więc funkcjonowanie wszystkich jej członków. Oprócz zmian w samopoczuciu, zmienia się poziom i rodzaj aktywności, pełnione role, czasem dotychczasowa hierarchia wartości. Uruchamia się szereg mechanizmów obronnych. Pacjent i jego rodzina uczestniczą w procesie zmagania się ze śmiercią i umieraniem, który jest w zasadzie zmaganiem się człowieka z samym sobą i z sensem życia. Chociaż obecność życzliwych osób jest niezwykle istotna na każdym etapie choroby, szczególnego znaczenia nabiera w okresie terminalnym. Tak jak wzrasta konieczność oddziaływań pielęgnacyjnych i opiekuńczych, tak rośnie potrzeba pomocy psychologicznej. Pacjenci oczekują przede wszystkim uważnej bliskości, dającej poczucie bezpieczeństwa oraz emocjonalnego wsparcia, które pomaga zmniejszyć bezradność i lęk. Ważne staje się także wyjaśnianie wątpliwości dotyczących stanu aktualnego i prawdopodobnego biegu wydarzeń. Podstawowym celem pomocy psychologicznej jest przerwanie zmowy milczenia na temat choroby, aby pacjent i jego rodzina mogli otwarcie wyrażać związane z nią emocje i przygotować się do rozstania. Istotnym zadaniem staje się również umożliwienie pacjentowi spędzenia ostatniego okresu życia w sposób godny i twórczy, aż w końcu towarzyszenie mu w akcie umierania, a rodzinie w procesie żałoby.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany artykuł porusza problem rozmowy z pacjentem chorym onkologicznie zarówno przez lekarza jak i rodzinę pacjenta. Omawiane są zagadnienia trudności w nawiązaniu kontaktu z pacjentem, odpowiedniego przekazania mu wiadomości na temat stanu jego zdrowia i dalszych rokowań. Autorzy zwracają uwagę na rolę rozmowy i atmosfery w przebiegu choroby.Jest to aspekt szczególnie ważny jeśli wziąć pod uwagę specyfikę pacjenta onkologicznego, zwłaszcza w terminalnym stadium choroby. Niedostateczne wyszkolenie lekarzy w zakresie empatii i odpowiedniej rozmowy z chorym kontaktujących się bezpośrednio z pacjentem stającym przed wizją potencjalnie śmiertelnej choroby może mieć bardzo negatywny wpływ na chorego oraz skuteczność zastosowanej terapii. Wartościowe wydaje się być zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby pacjenta – nie tylko potrzeby fizyczne czy potrzeby świadczeń lekarskich, ale również, a może przede wszystkim, potrzebę emocjonalnego wsparcia.
Where to find it:

PSYCHOONKOLOGIA Volume 7, Issue 4, 2003

back to the list