Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem - cz. I
Name of author(s): Izabela Barton Smoczyńska
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Spotkania z ludźmi stanowią ważną część naszego życia. Każde z nich zostawia w nas wspomnienia, kształtuje nas, przez co stajemy się innymi ludźmi. Nie ma spotkań "bezpiecznych", bo każde nas zmienia. Czy zdajemy sobie sprawę i z tego, że nasza osoba również kształtuje innych, że spotkania z nami także zmieniają tych, z którymi budujemy nawet krótkotrwałe relacje? Czy jesteśmy świadomi, że lekarz - poprzez sam fakt spotkania się z pacjentem - może znacząco wpłynąć na jego życie (i vice versa) - nie tylko dzięki swoim umiejętnościom, ale także dzięki samemu spotkaniu? Jeżeli pacjent w kontakcie z lekarzem doświadcza negatywnych emocji, to one sprawiają, że ów pacjent unika takiego kontaktu, aż po ostateczność - nie współpracuje z lekarzem w trakcie leczenia, a to tylko dwie spośród wielu konsekwencji. Z kolei pacjent doświadczający emocji pozytywnych w kontakcie z lekarzem ma tendencję do angażowania się w leczenie, współpracuje i słucha poleceń, co często jest kluczem do sukcesu.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany artykuł opisuje aspekty komunikacji lekarza z pacjentem. Zwrócona została uwaga na czynniki odpowiadające za dobrą relację pacjent-lekarz. Autor na podstawie analizowanej literatury wysnuwa wniosek, iż jeśli lekarz potrafi zbudować relację opartą na zaufaniu, zyskuje pacjenta zaangażowanego w leczenie, współpracującego i zadającego pytania.Poruszony został aspekt znaczącego udziału podejścia pacjenta do leczenia i własnej choroby w skuteczności tegoż leczenia. Często wskazuj się, iż połowa sukcesu terapii to chęć wyzdrowienia samego chorego, bez woli wyzdrowienia nawet najbardziej zaawansowane i zazwyczaj skuteczne leczenie może nie przynieść oczekiwanych efektów. W artykule zawarta jest wartościowa tabela prezentująca propozycje pytań z uwzględnieniem poszczególnych etapów wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim.
Where to find it:

Medycyna Praktyczna, Chirurgia, 2011/01

back to the list