Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem - cz. II - Paszport do krainy zwanej szpitalem, czyli o czynnikach sprzyjających leczeniu w warunkach szpitalnych
Name of author(s): Izabela Barton Smoczyńska
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Pobytu w szpitalu to swego rodzaju przymusowy pobyt w obcym kraju. Nie znamy reguł, nie znamy języka, w którym do nas mówią, nie wiemy, jakie będą konsekwencje tego pobytu i związanych z nim zabiegów, a na dodatek mamy wiele wątpliwości i odczuwamy niepokój. Nagle nie mamy swojego ubrania, tylko piżamę, nie mamy swojego pokoju, tylko obce łóżko i wspólną toaletę. Oto zostaliśmy pozbawieni rzeczy osobistych, które świadczą o naszej tożsamości, statusie społecznym etc. Nie możemy się ukryć przed wzrokiem innych. Ból i ograniczenia, jakich doświadczamy, sprawiają, że staramy się zrozumieć, dlaczego istnieją choroby, po co cierpimy, czemu tracimy bliską osobę, jaką wartość może mieć utrata pracy czy porażka? Jesteśmy zmuszeni do zweryfikowania naszych dotychczasowych przekonań, a im bardziej sytuacja odbiega od naszych wcześniejszych wyobrażeń na temat siebie i świata, tym trudniej nam odnaleźć sens owych zdarzeń, co w perspektywie długotrwałego leczenia szpitalnego okazuje się kluczowe. Nierzadko chorzy z trudem akceptują swój stan i z trudem podejmują walkę bez utraty wiary w podstawowe wartości. Tymczasem aby chory dożył wyleczenia, nie może wątpić w sens życia.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany artykuł opisuje z punktu widzenia pacjenta pobyt w szpitalu. Zwrócono uwagę na działania informacyjne oraz działania wspierające jakie prowadzić powinien lekarz w stosunku do pacjenta. Wskazane zostały strategie radzenia sobie przez lekarza z przekazywaniem często trudnych informacji pacjentowi o jego stanie zdrowia jak również wskazano możliwości działań prowadzące do wsparcia, okazania szacunku, uspokojenia i dawania nadziei.Szczególną wartość artykułu w mojej ocenie stanowi spojrzenie na często omawiany temat z nowej strony – do tej pory najczęściej można spotkać się było z punktem widzenia lekarza, znacznie rzadziej z odczuciami samego pacjenta. Przedstawienie podejścia pacjenta do pobytu w szpitalu i opisanie jego odczuć w związku z terapią oraz z interakcją z personelem medycznym może być wartościową wskazówką dla pracowników systemu opieki zdrowotnej na co zwrócić szczególną uwagę podczas kontaktów z pacjentem aby zminimalizować stres związany z pobytem w szpitalu i zabiegiem.
Where to find it:

Medycyna Praktyczna, Chirurgia, 2011/03

back to the list