Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem - cz. III
Name of author(s): Izabela Barton Smoczyńska
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Szkolenia z komunikacji odbywają się dla wielu różnych grup zawodowych, w tym również dla lekarzy. Bez względu na specyfikę danego zawodu można zauważyć dwie rzeczy: po pierwsze, większość omawianych problemów ma swoje źródło w komunikacji, to jest mało efektywnym przekazywaniu idei, myśli i odczuć, po drugie, wobec konieczności doskonalenia umiejętności komunikacyjnych ludzie niejednokrotnie czują się zaskoczeni bądź nawet urażeni, nie odczuwają potrzeby poddania się szkoleniu - mówią: "przecież cały czas się komunikujemy". Zaproponować komuś trening z komunikacji to tak, jakby powiedzieć, że nie umie tego robić, podczas gdy idea tej propozycji jest sugestią, że możemy komunikować się jeszcze sprawniej, efektywniej czy z większą satysfakcją. Pierwsza reakcja pokazuje jednak, jak czuli i wrażliwi jesteśmy na punkcie swoich umiejętności komunikowania się. Nauka skutecznej komunikacji może przynieść lekarzowi wymierne korzyści nie tylko podczas kontaktu z pacjentem, ale również w postaci lepszego jego leczenia.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowany artykuł opisuje szkolenie lekarzy z zakresu komunikacji. Zwraca uwagę na problemy jakie występują podczas komunikowania się na linii lekarz-pacjent, oraz wskazuje na szereg potencjalnych korzyści płynących z podnoszenia umiejętności komunikacji. Artykuł zawiera wartościową tabelę ze wskazówkami dotyczącymi aspektów komunikacji z pacjentem w trakcie wizyty. W zależności od etapu wizyty zasugerowane zostały różne rodzaje postaw, wskazano również najczęściej popełniane błędy oraz listę istotnych kwestii do poruszenia w formie pytań. Lekarze którzy często nie zdają sobie sprawy z oczekiwań pacjentów mogą w sposób łatwy przy wykorzystaniu tej publikacji zdiagnozować potencjalne problemy które pojawiają się podczas wizyty chorych w ich gabinecie oraz profilaktycznie przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze. Zwrócić uwagę należy, że pacjenci bardzo często nie są w stanie przedstawić swoich oczekiwań względem lekarza ze względu na stres towarzyszący wizycie, dlatego to na lekarzu spoczywa główny obowiązek odpowiedniego poprowadzenia rozmowy.
Where to find it:

Medycyna Praktyczna, Chirurgia, 2011/04

back to the list