Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem - cz. IV - O roli emocji i empatii w sztuce lekarskiej
Name of author(s): Izabela Barton Smoczyńska
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Można przyjąć, że lekarz przyjmuje w ciągu godziny w swoim gabinecie średnio 4-6 pacjentów. To oznacza, że jeśli pracuje codziennie po 6 godzin, tygodniowo bada 120-180 pacjentów. A przecież to nie wszystko, bo praca w szpitalu czy poradni przyklinicznej sprawia, że musi objąć uwagą, a co za tym idzie opieką kolejnych kilkunastu, a czasem i kilkudziesięciu pacjentów dziennie. To z kolei oznacza miesięcznie kilkaset przypadków chorób - mniej lub bardziej różnorodnych czy swoistych. A każdy z tych przypadków ma konkretne przełożenie na człowieka z całą jego wyjątkowością. Jedni pacjenci są skryci i raczej nieśmiali w kontakcie z lekarzem, czują się niepewnie, zagubieni w nowej sytuacji, nie zadają dodatkowych pytań, nie skarżą się, nie proszą na przykład o udostępnienie numeru prywatnego telefonu lekarza. Prawdopodobnie niewielu tych chorych zapada lekarzom w pamięć. Inni pacjenci są z kolei nastawieni niemal roszczeniowo, nie tylko mają listę pytań związanych z konkretnymi wątpliwościami, ale i stanowczo domagają się natychmiastowej reakcji lekarza. Te osoby bywają lepiej zapamiętywane. Są też tacy, których - ze względu na ich postawę w kontaktach z lekarzem - można by usytuować na osi pomiędzy dwoma wymienionymi biegunami. Artykuł ma na celu analizę podejścia lekarza do każdego z typu pacjentów oraz wskazanie sposobu komunikacji z każdym z nich.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł koncentruje się na empatii w stosunkach lekarza z różnego typu pacjentami. Pisany jest z punktu widzenia lekarza, który styka się z ogromną ilością pacjentów, często pozostających dla niego anonimowymi. W takiej sytuacji ciężko o empatię i zrozumienie. Autorka wskazuje na drogi którymi można podnieść poziom empatii oraz na zalety płynące ze stawiania się w pozycji pacjenta. Zwrócono również uwagę na komunikację z pacjentem na wielu różnych płaszczyznach. Tezą podsumowującą jest fakt, iż pacjent zachęcony empatyczną postawą lekarza mówi więcej, wskazując szczegóły istotne dla procesu leczenia, uwalnia się także od bagażu negatywnych emocji i - rozumiejąc zalecenia - współpracuje. Brak zrozumienia oraz przede wszystkim zaufania prowadzi do braku zaangażowania pacjenta w terapię i w rezultacie znacząco obniża jej skuteczność.
Where to find it:

Medycyna Praktyczna, Chirurgia, 2011/05

back to the list