Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Komunikacja z pacjentem - "Lekarz z ludzką twarzą"
Name of author(s): Izabela Barton Smoczyńska
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Zainteresowanie lekarza osobą pacjenta, umiejętność zbudowania z nim partnerskiej relacji oraz zdolność osiągania porozumienia w kwestiach zdrowia i leczenia wpływają na ocenę kompetencji lekarza przez pacjenta. Od kilku lat w internecie pojawiają się rankingi lekarzy, na przykład "białe" i "czarne" listy ginekologów, które są niczym innym jak tylko próbą oceny pracy lekarzy według odczuć i subiektywnych ocen pacjentów. W badaniach prowadzonych od wielu lat w obszarze psychologii zdrowia wykazano, że chorzy są skłonni obdarzać zaufaniem tego lekarza, który okazuje zainteresowanie ich osobą i jest zaangażowany w proces leczenia. Po czym pacjenci poznają, czy lekarz jest "zainteresowany" i "zaangażowany"? Przede wszystkim po jakości komunikacji oraz rodzaju relacji między pacjentem a lekarzem.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł jest wstępem do serii poświęconej zagadnieniom komunikacji na linii pacjent-lekarz. Koncentruje się na przedstawieniu sytuacji z punktu widzenia lekarza, zawiera jednak cenne wskazówki jak kontakty pacjent-lekarz postrzegane są przez pacjenta. Analiza stosunków oraz płaszczyzn komunikacji ma na celu wesprzeć lekarzy w przyjmowaniu postawy partnerstwa oraz rozwoju efektywnej i skutecznej komunikacji interpersonalnej. Zauważyć należy, że lekarze w Polsce często są niedostatecznie przygotowani do odpowiedniej rozmowy z pacjentem. Jest to szczególnie ważne w przypadku sytuacji w której przekazać trzeba pacjentowi trudną diagnozę. Autorzy za długofalowy cel swoich publikacji stawiają sobie znaczącą poprawę sposobu rozmowy lekarza z pacjentem co ma mieć bezpośrednie przełożenie na zwiększenie komfortu pacjenta podczas wizyty lekarskiej.
Where to find it:

Medycyna Praktyczna, Ginekologia i Położnictwo, 2010/01

back to the list