Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Komunikacja z pacjentem - "Przekazywanie trudnych informacji - ludzkie oblicze prawdy"
Name of author(s): Izabela Barton Smoczyńska
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Przeciwieństw oraz przyczyn utrudniających rozmowy lekarza z pacjentem jest wiele: od braku czasu przez medykalizację śmierci aż po wypieranie jej ze świadomości w zachodnich społeczeństwach. Konsekwencją jest brak przygotowania do trudnych rozmów: lekarza blokuje jego własny lęk przed śmiertelnością, a także świadomość odpowiedzialności za stan pacjenta ujawniająca się poczuciem winy albo dystansowaniem się. Często też lekarz po prostu obawia się tego, jak zareagują pacjent i jego najbliżsi, boi się łez, złości i załamania się chorego. Stara się więc nie odbierać mu nadziei, łudząc się, że "półprawda" czy niekomunikowanie prawdy będą dla niego lepsze. W przypadku relacji pacjent-lekarz nierzadko mamy do czynienia z takimi emocjami jak bezsilność czy bezradność. Lekarz odkrywa ograniczenia własnej wiedzy czy możliwości wpływu - nie wie, jak może pomóc, lub nie jest w stanie tego uczynić ze względu na diagnozę.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł porusza zagadnienia rozmowy lekarza z pacjentem w sytuacji wymagającej przekazania pacjentowi niekorzystnych wiadomości o stanie jego zdrowia. Autorka skupiła się na analizie przyczyn nieprawidłowego zachowania lekarzy, którzy nie informują pacjentów o ich stanie wcale, informują w stopniu niewystarczającym lub nawet wprowadzają w błąd. Zwrócono uwagę na sposób przekazywania informacji pacjentowi, wysunięto tezę, iż na zachowanie adaptacyjne pacjenta (czyli sposób reagowania na kryzys) mają wpływ działania personelu medycznego, na przykład metody przekazania mu diagnozy i zapewnienia dostępu do informacji, rola chorego w wyborze rodzaju terapii, to jak potraktowano jego emocje i reakcje na zdarzenie. Poruszona została ważna kwestia intymności pacjenta, oraz w części końcowej wskazano konkretne rady dla lekarzy.
Where to find it: Medycyna Praktyczna, Ginekologia i Położnictwo, 2010/03

back to the list