Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Komunikacja z pacjentem - "O partnerstwie w relacjach między lekarzem a pacjentem"
Name of author(s): Izabela Barton Smoczyńska
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Relacja to kontakt między pacjentem, czyli osobą mającą chory organ, odczuwającą konkretną dolegliwość lub potrzebę upewnienia się co do swego stanu zdrowia, a lekarzem, którego zadaniem jest wyleczyć dany narząd, usunąć dolegliwość lub przynajmniej spowolnić rozwój choroby. Do tego celu konieczne jest postawienie diagnozy i podjęcie konkretnych działań terapeutycznych. Następnie mówić można o kontrakcie, który każdy lekarz zawiera w sposób mniej lub bardziej świadomy ze wszystkimi swoimi pacjentami. To rodzaj niepisanej umowy między dwiema osobami, które deklarują, że w pewien konkretny sposób będą traktowały siebie wzajemnie i swoje zadania. Na tę umowę spojrzeć należy jako na porozumienie dwóch równych stron, z których każda ma zarówno obowiązki jak i swoje prawa. Dopiero wtedy mówić można o podmiotowym podejściu lekarza do pacjenta i jest to punktem wyjścia do skutecznej terapii.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł porusza tematykę relacji lekarza z pacjentem oraz partnerstwa w tychże relacjach. Autorka stawia tezę, iż warto “pozyskać” pacjnta do współpracy. Jeśli pacjent czuje autentyczne zainteresowanie własną osobą, oferuje swoje zaangażowanie w osiągnięcie celu, którym jest poprawa zdrowia. Współpracuje, poszukuje rozwiązań, myśli o pokonywaniu przeszkód. Sugeruje również pełną szczerość i otwartość, namawia do jawności intencji. Artykuł zawiera poradnik jak formułować komunikaty przekazywane pacjentowi oraz wskazówki dotyczące zawierania “kontraktu”. Wskazano nie tylko korzyści płynące dla pacjenta z opisywanego podejścia (poprawa zdrowia), ale również wymierną korzyść dla lekarza – budowanie poczucia własnej wartości wynikające z wyższej skuteczności stosowanej terapii. Artykuł postuluje zmianę podejścia lekarzy do pacjentów sugerując obopulne korzyści przy praktycznie zerowym nakładzie środków.
Where to find it:

Medycyna Praktyczna, Ginekologia i Położnictwo, 2010/04

back to the list