Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Komunikacja z pacjentem - "O znaczeniu popełniania błędów"
Name of author(s): Izabela Barton Smoczyńska
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Błędy popełnia każdy, również lekarz. Co się dzieje z lekarzem, gdy popełnia błąd? Ma świadomość jego konsekwencji. Czuje się źle. Sytuacje, kiedy myślimy o sobie negatywnie, kiedy dowiadujemy się o sobie rzeczy, których wolelibyśmy nie wiedzieć lub które nie współgrają z naszym obrazem siebie, nie są pożądane. Wymagają od nas psychicznego wysiłku związanego z pokonaniem rodzącego się dyskomfortu. Błędy lekarskie mogą mieć różne podłoże tak jak i różne mogą być ich konsekwencje. Zawsze jednak łączy je jedno – są nieporządane. Po wykryciu błędu lekarz obrać może jedną z dwóch dróg - pierwsza: zignorować błąd, osłabiając psychicznie znaczenie żalu i pretensji drugiej strony, to jest pacjenta. Druga droga to - przyjąć swój błąd i wyciągnąć zeń wnioski.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł opisuje znaczenie popełniania błędów w sztuce lekarskiej. Autorka opisała potencjalne przyczyny prowadzące do wystąpienia błędów oraz ich konsekwencje, przede wszystkim jednak szczególny nacisk położony został na zachowanie lekarza który błąd popełnił. Przedstawiono możliwe drogi postępowania po popełnieniu błędu oraz sposoby radzenia sobie ze świadomością pomyłki przez lekarza. Zwrócono uwagę na sztukę znalezienia kompromisu pomiędzy całkowitym brakiem strachu przed popełnieniem błędu a paraliżującym strachem. Wartościowe wydaje się być wskazanie możliwości rozmowy z pacjentem o popełnionym błędzie lekarskim, czyli o czynności najbardziej dla lekarza deprymującej. Ze względu na fakt, iż błędy lekarskie są niestety nieodzownym elementem praktykowania artykuł wnieść może dużą wartość dodaną w postaci wiedzy na temat sposobu postępowania w przypadku wystąpienia błędu. Wyjątkowo ważna wydaje się promowana przez artykuł wiedza lekarzy na temat potencjalnych konsekwencji wynikających z popełnienia błędu, oraz minimalizowania szkód i zadośćuczynienia pacjentom.
Where to find it:

Medycyna Praktyczna, Ginekologia i Położnictwo, 2010/05

back to the list