Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Newspaper / Magazine article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Komunikacja z pacjentem - "O roli empatii w sztuce lekarskiej"
Name of author(s): Izabela Barton Smoczyńska
Name of publisher: Medycyna Praktyczna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Lekarz może być empatyczny i współodczuwający, nawet jeśli opiekuje się 500 pacjentami miesięcznie w różnych miejscach pracy. Jest w stanie leczyć je nie tylko profesjonalnie, ale i partnersko, traktując każdą z szacunkiem. I to właśnie dzięki empatii. Dlaczego? Bo postawa ta chroni przed wypaleniem, poszerza horyzonty myślowe, pozbawia stereotypów w ocenie zachowań innych ludzi, sprawia, że jesteśmy ciekawi świata i autentyczni. Empatia wyzwala energię i budzi wrażliwość - dzięki niej zachowujemy kontakt sami z sobą, dbamy o siebie i drugą osobę bez obciążania się całkowitą odpowiedzialnością za leczenie. Pozwala ona również na pogłębienie wrażliwości, ponieważ umożliwia zrozumienie optyki drugiego człowieka, a przez to zmianę własnego punktu widzenia. Spotkania z ludźmi są więc twórcze właśnie dzięki empatii. Bycie empatycznym i nieempatycznym zabiera tyle samo czasu i energii. Przedmiotowo potraktowane sprawy innych ludzi wracają pod postacią zażaleń, błędów, pretensji czy braku współpracy. Lekarze mogą sądzić, że mają za mało czasu na empatię. Ale na dłuższą metę empatia może zaoszczędzić wiele czasu i kosztów. Pacjent, który nie jest przekonany, że lekarz go wysłucha, czuje się osamotniony i wyalienowany. Empatyczne słuchanie upewnia go, że lekarz zrozumiał to, co do niego mówił. Może to zmniejszyć jego niepokój, dzięki temu przyjmie łatwiej rady lekarza.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł porusza aspekt empatii w stosunkach lekarz-pacjent. Zwrócono uwagę na potrzeby pacjentów – bycia wysłuchanym, bycia zrozumianym i zauważonym przez lekarza. Wskazano na znaczenie zadowolenia i zrozumienia w procesie terapeutycznym. Współpraca na linii lekarz-pacjent zaowocować może znaczącym zwiększeniem zaufania i podniesieniem poziomu chęci uczestnictwa w terapii, co bezpośrednio przekłada się na wyniki leczenia stanowiąc wartość dodaną zarówno dla lekarza prowadzącego jak i dla jego pacjenta. Autorka przedstawia stan obecny w podejściu do pacjenta oraz przekonuje iż medycyna narracyjna oparta na empatii bardzo niewielkim kosztem przynieść może wymierne korzyści. Artykuł wzbogacony jest o dwie historie (kazusy) wskazujące na znaczenie empatii w procesie terapeutycznym, ponadto w części końcowej zawiera wartościowe rady „Jak można sobie pomóc w procesie zmiany perspektywy ze swojej na cudzą”.
Where to find it:

Medycyna Praktyczna, Ginekologia i Położnictwo, 2010/06

back to the list