Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Narrative medicine
Title of document: Rzecznik Praw Pacjenta: z empatią do pacjentów (rozmowa)
Name of author(s): Katarzyna Rumowska
Name of publisher: Konsultacje-medyczne.pl
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Sytuacja w polskiej opiece zdrowotnej poprawia się – pacjenci są bardziej świadomi swoich praw, a lekarze swoich obowiązków wobec pacjentów. Nie tylko jak najlepszego leczenia, ale również odpowiedniego traktowania pacjentów, udzielania im dostępu do informacji równego dostępu do świadczeń medycznych. Ważną rolę w przestrzeganiu praw pacjenta oraz rolę edukacyjną pełni Rzecznik Praw Pacjenta. . Rolą rzecznika jest dbanie o interesy pacjentów stykających się z systemem opieki zdrowotnej i udzielenie im niezbędnej pomocy gdy ich prawa są łamane. Coraz częściej interwencje rzecznika nie dotyczą już błędów w sztuce lekarskiej czy rażącego łamania praw pacjenta, ale skarg na nieodpowiednie podejście pracowników służby zdrowia do chorego. Pacjenci są coraz bardziej świadomi obowiązku prawidłowego ich traktowania przez lekarzy, prawa do wiedzy i rozmowy, a jednym z głównych zadań rzecznika jest ich dalsza edukacja w tym zakresie.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł będący rozmową z Rzecznikiem Praw Pacjenta w Polsce wskazuje na obecną sytuację w zakresie przestrzegania praw pacjenta. Zwraca się uwagę na rosnący poziom świadomości praw wśród pacjentów oraz zmieniające się podejście lekarzy – coraz mniej przedmiotowe, w coraz większym stopniu podmiotowe. Ważne wydaje się być zwrócenie uwagi na skargi pacjentów dotyczące braku empatii u lekarzy w kontaktach z chorymi. Pomimo, iż nadal najczęstszą przyczyną składanych skarg pozostają trudności w dostępie do świadczeń medycznych, to jednak świadomość pacjentów co do praw w zakresie odpowiedniego traktowania rośnie. Pozytywna wydaje się być również informacja o systematycznym spadku skarg na błędy w sztuce lekarskiej, co przy jednocześnie rosnącej świadomości pacjentów co do ich praw jednoznacznie wskazuje na coraz lepszy standard opieki medycznej w Polsce.
Where to find it:

http://www.konsultacje-medyczne.pl/8,09101108442708478,0,0,0,Rzecznik-Praw-Pacjenta-z-empatia-do-pacjentow-rozmowa-.html

back to the list