Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Other
Methodology addressed by the publication:International Classification of Functioning, Disability and Health
Title of document: ICF jako narzędzie ilościowej oceny naruszenia sprawności w orzekaniu dla potrzeb zabezpieczenia społecznego
Name of author(s): Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Dionizy Bilski
Name of publisher: Orzecznictwo Lekarskie
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
W pracy przedstawiono ogólne założenia, cele, składniki i zasady na których oparto ICF – Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia przyjętą i zalecaną do użytku przez Zgromadzenie Ogólne WHO (World Health Assembly) w 2001 r. Zaprezentowano także przykłady w postaci wyjątków tej klasyfikacji mające na celu ukazanie sposobu opisywania uniwersalnym językiem kodów wyników oceny ilościowej stanów, rzeczy, zdarzeń, czynności lub zachowań poddających się pomiarowi a odnoszących się do zdrowia czy niepełnosprawności. Rozważano także możliwość wykorzystania jej dla potrzeb orzecznictwa lekarskiego o niepełnosprawności szeroko rozumianej a w tym powodującej niezdolność do pracy zarobkowej, w gospodarstwie rolnym, służby i pełnienia określonych funkcji państwowych. Zwrócono uwagę na zalety jej zastosowania do powszechnego użytku w Polsce oraz na potrzebę zharmonizowania jej wprowadzenia z dokonaniem niezbędnych reform w orzecznictwie lekarskim dla potrzeb zabezpieczenia społecznego oraz ochronie zdrowia, warunkujących maksymalne korzyści z jej wprowadzenia.
Reviewer's comments on the document:
Recenzowana praca omawia w szczegółowym zakresie system ICF – jego zalety, zastosowanie oraz sposoby wdrażania. Autorzy zwracają uwagę na spektrum korzyści płynące z wprowadzenia systemu ICF, w tym przede wszystkim ujednolicenie orzecznictwa lekarskiego. Wysuwana jest teza znaczącej modyfikacji i modernizacji systemu orzecznictwa w Polsce i to właśnie ICF wskazywany jest jaki rozwiązanie tego zagadnienia.Korzyści zastosowania ICF w procesie orzecznictwa lekarskiego upatrywane są przede wszystkim w unifikacji orzeczeń co pozwoli na obiektywną i niezależną ocenę chorego niezależnie od oceniającego. Wprowadzenie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia nie tylko ma pozytywnie wpłynąć na reformę orzecznictwa lekarskiego w Polsce, ale i poprzez działanie długofalowe ma wywrzeć wpływ na takie aspekty funkcjonowania państwa jak opieka społeczna i system ubezpieczeń zdrowotnych.
Where to find it:

Orzecznictwo Lekarskie 2010, 7(1): 1-13

back to the list