Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Databases

Homepage > Databases > Publications

Publications

back to the list

Document Typology: Web Article
Methodology addressed by the publication:Parents pedagogy
Title of document: Opiekun medyczny pomoże pielęgniarce
Name of author(s): Dominika Sikora
Name of publisher: Dziennik Gazeta Prawna
Language of the publication: Polish
Language of the review: Polish
Summary:
Resort zdrowia opublikował wytyczne dla postępowania z osobami wymagającymi opieki długoterminowej. Dotychczas standardy takiego postępowania nie były wyraźnie wyodrębnione. Najprostsze czynności opiekuńcze w tym zakresie przejmą od pielęgniarek opiekunowie medyczni. Będą oni mogli umyć, nakarmić czy ubrać pacjenta, ale tylko i wyłącznie na zlecenie pielęgniarki. Opieka nad pacjentem wymagającym terapii długoterminowej jest nad wyraz angażującym zajęciem, dlatego właśnie w tej dziedzinie niedobór personelu pielęgniarskiego staje się wyjątkowo widoczny – zaangażowanie w opiekę nad chorym nie pozwala pielęgniarce na zajęcie się większą liczbą przypadków w tym samym czasie. Dlatego rozwiązanie w postaci odciążenia pielęgniarek od najprostszych czynności przez wykonywanie ich przez opiekunów medycznych wpłynąć może na zwiększenie dostępu do opieki pielęgniarskiej w opiece długoterminowej.
Reviewer's comments on the document:
Artykuł z zakresu pedagogiki rodziny – opieki rodzinnej realizowanej przez opiekuna medycznego – wskazuje na rozszerzenie kompetencji opiekunów medycznych. Nowe prawo wprowadzane jest w związku z ogromnym niedoborem pielęgniarek w zakładach opiekuńczo-leczniczych i głównym jego celem jest ich odciążenie. Zwrócić należy jednak uwagę, iż jest do jedynie rozwiązanie doraźne, które w żadnym wypadku nie może być traktowane jako panaceum na niedobory kadrowe wśród pielęgniarek w opiece długoterminowej. Niezbędnym krokiem w tym zakresie powinno być kształcenie nowych kadr pielęgniarskich oraz promowanie specjalizacji pozwalających na pracę w tym zakresie. Pozytywnym aspektem może wydać się zwiększenie kompetencji pielęgniarki, która uzyskuje możliwość zlecania prostych zabiegów medycznych do swoich nowych podwładnych. Pytaniem otwartym pozostaje jednak jak dużym zainteresowaniem cieszył się będzie zawód opiekuna medycznego i czy nie wystąpią tu równie ogromne niedobory kadrowe jak w przypadku samych pielęgniarek.
Where to find it:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/474040,opiekun_medyczny_pomoze_pielegniarce.html

back to the list